Joutsan fysioterapia

Joutsan fysioterapiapalveluiden piiriin kuuluvat Joutsan ohella myös Toivakan ja Luhangan asukkaat.

Joutsan fysioterapeutti käy pitämässä vastaanottoa Toivakan terveysasemalla 1–2 kertaa viikossa. Luhangassa fysioterapeutti käy kerran kuussa kotikäyntien ja ryhmäohjauksien merkeissä.

Fysioterapeutin vastaanotolle voidaan ohjata hoitajan tai lääkärin vastaanotolta tai sinne voi hakeutua itse fysioterapian ajanvarauksen kautta.

Akuutit tuki- ja liikuntaelinoireiset potilaat hoidetaan fysioterapeutin suoravastaanotolla, jonne ohjaudutaan vastaanoton ajanvarauksen kautta.

Palveluihin kuuluu

  • Yksilövastaanotto
  • Ryhmäkuntoutus
  • Sairaalaosaston kuntoutus
  • Lääkinnällinen kuntoutus
  • Apuvälinepalvelut

Tuki- ja liikuntaelinsairauksia voi ehkäistä aktiivisilla elämäntavoilla ja liikunnalla. Joutsassa, Toivakassa ja Luhangassa erilaisiin liikuntaryhmiin voi hakeutua esimerkiksi kunnan vapaa-aikatoimen kautta:

Vastuuhenkilöt
Osastonhoitaja Merja Sivanne 014 269 0201