Joutsan fysioterapia

Joutsan fysioterapiapalveluiden piiriin kuuluvat Joutsan ohella myös Toivakan ja Luhangan asukkaat.

Joutsan fysioterapeutti käy pitämässä vastaanottoa Toivakan terveysasemalla 1–2 kertaa viikossa.

Toivakan terveysasemalla on apuvälinepalveluaika tiistaisin klo 12-13.

Fysioterapeutin vastaanotolle voidaan ohjata hoitajan tai lääkärin vastaanotolta tai sinne voi hakeutua itse fysioterapian ajanvarauksen kautta.

Akuutit tuki- ja liikuntaelinoireiset potilaat hoidetaan fysioterapeutin suoravastaanotolla, jonne ohjaudutaan vastaanoton ajanvarauksen tai Omaolon kautta.

Palveluihin kuuluu

  • Yksilövastaanotto
  • Ryhmäkuntoutus
  • Sairaalaosaston kuntoutus
  • Lääkinnällinen kuntoutus
  • Apuvälinepalvelut

Tuki- ja liikuntaelinsairauksia voi ehkäistä aktiivisilla elämäntavoilla ja liikunnalla. Joutsassa, Toivakassa ja Luhangassa erilaisiin liikuntaryhmiin voi hakeutua esimerkiksi kunnan vapaa-aikatoimen kautta:

Vastuuhenkilöt
Osastonhoitaja Merja Sivanne 014 269 0201