Seututerveyskeskus ottaa käyttöön seksitautiepäilyn oirearvion

Julkaistu 18.6.2021 klo 11.49

Omaolo.fi-palvelun seksitautiepäilyn oirearvio otetaan Seututerveyskeskuksessa käyttöön 18.6. alkaen. Seututerveyskeskuksen alueen kuntalainen voi tehdä seksitautiepäilyn oirearvion milloin vain, kun hän kokee tarvitsevansa terveydenhuollon apua oireisiinsa. Oirearvio kyselee esitietoja, jotka auttavat terveydenhuollon ammattilaista arvioimaan hoidon tarvetta ja sen kiireellisyyttä. Oirearvion tulokset voi tarvittaessa lähettää ammattilaiselle vahvan Suomi.fi-tunnistautumisen kautta.

Seksitautiepäilyn oirearvio löytyy osoitteesta: https://www.omaolo.fi/palvelut/oirearviot/42

Omaolon seksitautiepäilyn oirearvio kertoo luotettavasti, vaativatko oireet ammattilaisen hoitoa ja miten voit hoitaa oirettasi itse. Suositukset perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen näyttöön ja Käypä hoito -suosituksiin.

Omaolon palveluja laajennetaan Seututerveyskeskuksessa vähitellen.

Lue lisää Omaolo-palvelusta: https://www.omaolo.fi/