Seututerveyskeskus ottaa käyttöön Omaolon sähköisen terveystarkastuksen

Julkaistu 28.9.2021 klo 10.25

Omaolo.fi-palvelussa voit tehdä sähköisen terveystarkastuksen milloin vain, kun haluat kattavan raportin terveydentilastasi. Lisäksi 27.9. alkaen Keuruulaiset voivat lähettää terveystarkastuksensa tulokset Keuruun terveysasemalle saadakseen ammattilaisen arvion terveydentilastaan ja ohjeita oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Ammattilainen on yhteydessä terveystarkastuksen lähettäneeseen kuntalaiseen viiden arkipäivän sisällä.

Seututerveyskeskuksen muiden kuntien asukkailla ei toistaiseksi ole mahdollisuutta lähettää terveystarkastuksen tuloksia ammattilaiselle.

Terveystarkastuksessa vastaat kysymyksiin mm. terveydentilastasi, ravitsemustottumuksistasi, päihteiden käytöstä, liikuntatottumuksistasi, unesta, kokemastasi stressistä, ihmissuhteistasi ja henkisestä hyvinvoinnistasi. Terveystarkastus arvioi vastausten perusteella sairastumisriskejäsi sekä antaa keskimääräisen ennusteen elinvuosistasi ja terveellisillä elintavoilla saavutettavista lisävuosista. Terveystarkastuksen raportista selviää, mihin sinun kannattaa kiinnittää huomiota tulevan elämänlaadun parantamiseksi, ja mistä saat siihen apua ja lisätietoja.

Terveystarkastuksen ennusteet ovat tarkimmat 18-70-vuotiaille henkilöille, jotka eivät ole raskaana ja joilla ei ole todettu vakavaa sairautta, esimerkiksi sepelvaltimotautia tai syöpää.

Omaolon terveystarkastus pohjautuu Kustannus Oy Duodecimin kehittämään Duodecim STAR®-palveluun. Laskentakaavat perustuvat suomalaisiin väestön seurantatutkimuksiin. Terveystarkastuksen kysely ja sen pohjalta annetut palautteet käyttäjälle perustuvat viimeisimpään tutkimusnäyttöön kuten Käypä hoito -suosituksiin.

Terveystarkastus löytyy osoitteesta: https://www.omaolo.fi/palvelut/terveystarkastus/153

Omaolon muita palveluja laajennetaan Seututerveyskeskuksessa vähitellen.

Lue lisää Omaolo-palvelusta: https://www.omaolo.fi/