Seututerveyskeskus kehittää vastaanottojensa toimintamalleja: Laukaan vastaanotolle hakeudutaan jatkossa oman hoitotiimin kautta

Julkaistu 4.10.2021 klo 8.00

Maanantaista 4.10. lähtien laukaalaiset ohjataan hoitoa tarvitessaan ottamaan yhteyttä oman asuinalueen perusteella määräytyvään hoitotiimiin. Yhteydenoton voi tehdä sähköisten asiointipalvelujen kautta tai puhelimitse.

Vastaanoton työntekijät ovat jakautuneet kolmeen moniammatilliseen hoitotiimiin, joilla kaikilla on oma uusi puhelinnumeronsa. Lisäksi Laukaan päivystys ja vastaanoton yleinen puhelinpalvelu toimivat omissa tutuissa numeroissaan.

Tarkemmat ohjeet hoitoon hakeutumisesta yhteystietoineen on löydettävissä Seututk.fi-sivustolta 4.10. alkaen.

Uuden toimintamallin kannalta tärkeimmät yhteystiedot

 • Tiimi 1 p. 014 269 0511 arkisin klo 8–15
  Hoitaa pohjoisen Laukaan alueella asuvia kuntalaisia (Kirkonkylä, keskusta, Roninmäki, Asema, Kuhaniemi, Kärkkää, Vehniä, Valkola, Kuusa, Haapala, Äijälä ja Lankamaa).

 • Tiimi 2 p. 014 269 0512 arkisin klo 8–15
  Hoitaa eteläisen Laukaan alueella asuvia kuntalaisia (Kuhankoski, Vihtavuori, Leppävesi, Lievestuore, Tarvaala, Simuna, Vuontee, Savio, Metsolahti ja Hoho).

 • Tiimi 3 p. 014 269 0513 arkisin klo 8–15
  Hoitaa ennalta sovittuja potilasryhmiä koko kunnan alueelta.

 • Vastaanoton puhelinpalvelu p. 014 269 0510
  Auttaa kuntalaisia ja yhteistyökumppaneita muissa asioissa maanantaista torstaihin klo 8–16, perjantaisin klo 8–15.

 • Laukaan päivystys p. 014 267 8562
  Toimii arkisin klo 8–19, viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8–17 päivystyksellisissä, nopeasti hoitoa vaativissa tilanteissa.

Muutoksella pyritään takaamaan tarvittavan hoidon suunnitelmallisuus ja jatkuvuus sekä nopeampi hoitoon pääsy

Uudessa toimintamallissa hoitotiimit ottavat huomioon asiakkaan aikaisemmat käynnit, vaivat ja ohjauksen tarpeen sekä huolehtivat tarvittavasta jatkohoidosta ja tuesta, jota hoidon onnistuminen ja vaikuttavuus vaativat. Hoito pyritään aloittamaan heti ensikontaktista ja viemään sitä mahdollisimman pitkälle saman päivän aikana. Kaikissa kontakteissa myös arvioidaan terveysriskit ja otetaan huomioon terveyden edistäminen.

Muutoksen taustalla on Seututerveyskeskuksen pyrkimys kehittää vastaanottojen toimintamallia kohti ennakoivampaa hoitoa, jossa huomioidaan asiakkaan tilanne ja hoidolliset tarpeet kokonaisvaltaisesti. Laukaassa nyt käyttöönotettavia toimintatapoja on hyödynnetty Keuruulla syksystä 2020 lähtien.