Seututerveyskeskus kehittää vastaanottojensa toimintamalleja: Laukaa siirtyy uuteen moniammatillisia tiimejä hyödyntävään toimintatapaan

Julkaistu 13.9.2021 klo 8.00

Seututerveyskeskus kehittää vastaanottojen toimintamallia edelleen kohti ennakoivampaa hoitoa, jossa huomioidaan asiakkaan tilanne ja hoidolliset tarpeet kokonaisvaltaisesti. Keuruulla syksystä 2020 käytössä olleita toimintatapoja otetaan seuraavaksi käyttöön Laukaassa.

Laukaan vastaanoton toimintamallin muutos tehdään lokakuun alussa. Maanantaista 4.10. lähtien kuntalaiset ohjataan ottamaan yhteyttä terveysasemalle asuinalueensa mukaiseen hoitotiimiin hoitoa tarvitessaan. Yhteydenoton voi tehdä sähköisten asiointipalvelujen kautta tai puhelimitse.

Päivystyksellisissä, nopeasti hoitoa vaativissa tilanteissa soitetaan Laukaan päivystyksen puhelinnumeroon hoidon tarpeen arviota varten. Lisäksi vastaanoton yleinen palvelunumero auttaa kuntalaisia ja yhteistyökumppaneita muissa asioissa.

Hoitotiimien puhelinnumerot ja tarkemmat ohjeet hoitoon hakeutumisesta julkaistaan Seututk.fi-sivustolle 4.10.

Muutoksella pyritään takaamaan tarvittavan hoidon suunnitelmallisuus ja jatkuvuus

Uudessa toimintamallissa hoitotiimit ottavat huomioon asiakkaan aikaisemmat käynnit, vaivat ja ohjauksen tarpeen sekä huolehtivat tarvittavasta jatkohoidosta ja tuesta, jota hoidon onnistuminen ja vaikuttavuus vaativat. Hoito pyritään aloittamaan heti ensikontaktista ja viemään sitä mahdollisimman pitkälle saman päivän aikana. Kaikissa kontakteissa myös arvioidaan terveysriskit ja otetaan huomioon terveyden edistäminen.