Joutsan terveysasema on vuoden 2021 opiskelijaohjausyksikkö

Julkaistu 4.8.2022 klo 15.27

Joutsan terveysasema (sairaala ja vastaanotto) on saanut tunnustuksen vuoden 2021 opiskelijaohjausyksikkönä. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri palkitsee vuosittain yksiköitä, ketkä ovat saaneet opiskelijaohjauksesta parhaimman palautteen.

Valinta perustuu opiskelijoiden antamiin palautteisiin sairaalassa ja vastaanotoilla suoritetuista harjoitteluista. Palaute on kerätty CLES (©Clinical Learning Environment Scale) - mittarilla, joka on kehitetty Suomessa ja se on ollut käytössä terveydenhuollon yksiköissä jo yli 10 vuoden ajan.

Valinnan perustelut:

CLES-mittarin mukaisesti arvioituna Joutsan sairaala ja vastaanotto saivat erinomaisen tuloksen (9,28–9,38) maksimituloksen ollessa 10.

Opiskelijoiden antamissa palautteissa korostui se, että heidät oli toivotettu lämpimästi tervetulleiksi harjoitteluun terveysasemalle ja he olivat päässeet osaksi työyhteisöä jo heti ensimmäisestä harjoittelupäivästä lähtien.

Joutsan terveysasemalla suoritetuilla harjoitteluilla oli ollut lisäksi erittäin merkittävä vaikutus heidän ammatillisessa kehittymisessään. Osa palautteiden antajista oli todennut Joutsan terveysaseman olevan potentiaalinen tulevaisuuden työpaikka, jota he olivat suositelleet vahvasti erinomaisena harjoittelupaikkana myös muille opiskelijoille.

Lämpimät onnittelut Joutsan tervesyaseman väelle tästä tunnustuksesta, hienoa työtä!