Strategia 2021–2022

Klikkaa suurentaaksesi kuvaa

Perustehtävä, missio

Lisäämme alueemme asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia ja hoidamme heidän sairauksiaan.

Visio

Arjessa pärjäävät ja hyvinvoivat asukkaat.

Strategiset tavoitteet

  • Asiakkaan tarpeen mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut
  • Monipuoliset ja kehittyvät toimintatavat
  • Vetovoimainen työpaikka
  • Kestävä talous

Arvot

Luotettavuus, Vastuullisuus, Rohkeus

Olemme luotettavia

Tuotamme ajantasaista tietoa toiminnastamme, palveluistamme ja palvelulupauksistamme sekä viestimme niistä johdonmukaisesti.

Perustamme toimintamme voimassa oleviin suosituksiin ja toteutamme yhtenäisiä toimintamalleja.

Varmistamme työntekijöiden osaamisen tason sekä heidän tasavertaisen ja oikeudenmukaisen kohtelun.

Teemme päätöksenteosta ja talouden seurannasta läpinäkyvää.

Olemme vastuullisia

Tuemme asukkaiden osallistumista omaan hoitoonsa ja heidän ohjautumistaan tarvitsemiinsa palveluihin sekä reagoimme asiakaspalautteisiin.

Kehitämme ja johdamme toimintaa tutkitun ja mitatun tiedon perusteella.

Toimimme saumattomasti moniammatillisessa yhteistyössä yli organisaatiorajojen. Päivitämme osaamistamme säännöllisesti.

Seuraamme taloutta systemaattisesti ja teemme tietoon perustuvia päätöksiä terveydenhuollon kestävän talouden turvaamiseksi.

Olemme rohkeita

Luotamme omaan asiantuntijuuteemme ja toteutamme vaikuttavaksi todettuja toimintatapoja.

Uudistamme toimintatapojamme kohti vaikuttavampia ja kustannustehokkaampia ratkaisuja.

Kohdennamme työntekijöiden osaamista oikeisiin tehtäviin ja rohkaisemme oman työn kehittämiseen.

Suunnittelemme avoimesti resurssien tarvetta ja sijoittelua ja toimimme taloudellisesti.