Päätöksenteko

Seututerveyskeskus toimii Keski-Suomen sairaanhoitopiirin liikelaitoksena, joka toimii suoraan sairaanhoitopiirin hallituksen alaisena. Sairaanhoitopiirin hallintosäännössä esitetään liikelaitoksia koskevat liikelaitossäännökset.

Liikelaitosten päätöksenteko on eriytetty sairaanhoitopiirin muusta päätöksenteosta. Seututerveyskeskuksen omia päätöksentekoelimiä ovat järjestämistoimikunta ja johtokunta.

Klikkaa suurentaaksesi kuvaa

Liikelaitos seututerveyskeskuksen perustamissopimus

Perustamissopimuksella on sovittu (1) sopijapuolina olevien kuntien perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvän sosiaalitoimen tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä sekä (2) kunnallisen liikelaitoksen perustamisesta osaksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintaa.

Muilta kuin tässä sopimuksessa määriteltyjen perustamissäännösten osalta noudatetaan ensisijaisesti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimusta.

Liikelaitos Seututerveyskeskuksen johtosääntö  

Seututerveyskeskuksen johtosäännöllä määrätään Seututerveyskeskuksen toimintaan sekä sen suunnitteluun, ohjaukseen ja päätöksentekoon liittyvistä tehtävistä, organisaatiosta, johdosta ja toimivallasta.

Siltä osin kuin tässä johtosäännössä ei ole määrätty, sovelletaan Keski-suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntöä. Tämä johtosääntö on ensisijainen sairaanhoitopiirin hallintosääntöön nähden.