Potilasasiakirjojen tilaaminen ja tarkastaminen, lomakkeet

Lomakkeita

Omien potilasasiakirjojen tilaus (OmaHyvis)

Omien potilasasiakirjojen tilaus, pdf (392 Kt)

Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö, pdf (143 Kt)

Potilasrekisteriin tallennetun tiedon korjaamisvaatimus, pdf (275 Kt)

Hakemus kuolleen henkilön tietojen luovuttamisesta, pdf (192 Kt)

Selvityspyyntö potilastietojen käsittelystä (62 Kt)

Muualla verkossa

Tietosuojavaltuutetun toimisto