Sairaalahoito

Sairaalahoito

Seututerveyskeskuksen alueella toimii kolme terveyskeskussairaalaa: 

Sairaaloissa hoidetaan akuutin vaiheen sairauksia ja toteutetaan potilaan tarvitsemaa jatkohoitoa silloin, kun erikoissairaanhoidon tarvetta ei enää ole. Tavoitteena on myös hoitaa ja vahvistaa potilaan toimintakykyä niin, että hän pärjää omassa kodissaan tai muussa hoitopaikassa.

Sairaalaosastoilla on henkilökuntaa paikalla joka päivä ympäri vuorokauden. Hoitoa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä, johon osallistuu lääkäreiden ja lähi- sekä sairaanhoitajien lisäksi myös fysioterapeutteja sekä tarvittaessa muita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Hoitoon hakeutuminen

Sairaalahoitoon ohjaudutaan terveysaseman vastaanotolta tai erikoissairaanhoidosta. Potilaan hoito järjestetään ensisijaisesti hänen kotikuntaansa lähinnä olevaan sairaalaan, mutta potilaalla on niin halutessaan oikeus valita myös jokin muu Seututerveyskeskuksen alueen sairaaloista.

Yhteystiedot

Sairaalat