Päihdepalvelut

Päihdepalveluissa tarjotaan ohjausta, neuvontaa ja hoitoa mm. päihteisiin (alkoholi, huumeet, lääkevalmisteet) ja peli- ja nettikäyttäytymiseen.

Hoitoon hakeutuminen ja asiakasmaksut

Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalveluihin voi hakeutua itsenäisesti ottamalla puhelimitse yhteyttä päihde- ja mielenterveyspalvelujen palvelunumeroon, jossa hoidon tarpeen arvion tekee psykiatrinen sairaanhoitaja. Lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluihin hakeudutaan neuvolan tai kouluterveydenhuollon kautta.

Yhteyttä voi ottaa omasta tai läheisen puolesta tai viranomaistahon ohjaamana. Hoidontarpeen arvion perusteella ohjataan tarvittaessa myös jatkohoitoon esimerkiksi erityispäihdepalveluihin.

Päihdepalveluista ei peritä maksua.