Äitiysneuvola

Äitiysneuvola tukee perhettä lapsen odotuksessa ja vanhemmuuden kehittymisessä sekä opastaa perhettä raskausaikaan, lapsen syntymään ja vastasyntyneen hoitoon yksilökäynneillä sekä perhevalmennuksessa.

Äitiysneuvolakäynneillä seurataan muun muassa raskauden kulkua, kartoitetaan raskausdiabeteksen riskiä ja ohjataan sikiöseulontoihin liittyvissä asioissa. Synnytyksen jälkeen äitiysneuvolan terveydenhoitaja tekee kotikäynnin ensisynnyttäjille ja järjestää jälkitarkastuksen.

Neuvolasta annetaan myös vanhempainetuuksia varten tarvittavat todistukset Kelalle.

Äitiys- ja sikiötutkimuspoliklinikka

Äitiysneuvola toimii kiinteässä yhteistyössä sairaanhoitopiirin äitiys- ja sikiötutkimuspoliklinikan kanssa. Äitiyspoliklinikalle tehdään lähete, jos äiti haluaa osallistua sikiöseulontoihin tai muuten tilanteen niin vaatiessa.