Muistihoitotyö

Muistihoitotyöllä pyritään tunnistamaan muistisairaudet ja muistiin vaikuttavat haittatekijät mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Muistihoitotyön tavoitteena on asiakkaan ja omaisten tukeminen ja ohjaus oman terveytensä edistämiseen ja säilyttämiseen.

Muistiongelmat ilmenevät monella eri tavalla ja muistihoitajalle kannattaa varata aika, jos

  • sovitut tapaamiset toistutuvasti unohtuvat
  • esineet tuntuvat katoavan
  • tuttujen kodinkoneiden ja puhelimen käyttö on vaikeampaa kuin ennen ja uusien laitteiden käyttö ei onnistu
  • ongelmanratkaisukyky on alkanut heikentyä
  • itsenäinen selviytyminen on heikentynyt ja taloudellisista asioista huolehtiminen tuntuu entistä hankalammalta

Muistihäiriöitä voi esiintyä kaikenikäisillä ja niiden syyt on tärkeää selvittää.

Hoitoon hakeutuminen ja asiakasmaksut

Muistihoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun oman tai läheisen muistin heikkeneminen huolestuttaa. Tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaiset voivat ohjata asiakkaan muistitutkimuksiin myös vastaanotoilta tai aikuisneuvolasta. Muistihoitajan palveluista veloitetaan hoitajakäyntimaksu, kun asiakas hakeutuu muistihoitajalle itse ilman lähetettä.

Lisäksi kuntien vanhuspalveluissa on muistihoitotyötä tekevää henkilökuntaa, joiden tehtävänä on hoitaa palveluasumisen ja kotihoidon muistiasiat. Kuntien muistihoitajien yhteystiedot löytyvät kuntien omilta sivuilta.

Muistihoitaja

Muistihoitaja arvioi asiakkaan terveydentilaa ja toimintakykyä, ohjaa tarvittaviin tutkimuksiin ja tekee muistitestejä esimerkiksi ajokykyarviota varten. Hän tarjoaa tukea, apua ja yksilöllistä ohjausta myös omaisille ja neuvoo etuuksiin, tukiin, tahdonilmaisuihin ja oikeudelliseen ennakointiin liittyvissä asioissa. Asiakkaan jatkohoito ja sen seuranta suunnitellaan tehtyjen muistitutkimusten tulosten perusteella yhdessä lääkärin, muistihoitajan, asiakkaan ja omaisen kanssa.