Muistihoitotyö

Muistihoitotyöllä pyritään tunnistamaan muistisairaudet ja muistiin vaikuttavat haittatekijät mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Muistihoitotyön tavoitteena on asiakkaan ja omaisten tukeminen ja ohjaus oman terveytensä edistämiseen ja säilyttämiseen.

Muistiongelmat ilmenevät monella eri tavalla ja muistihoitajalle kannattaa varata aika, jos

  • sovitut tapaamiset toistutuvasti unohtuvat
  • esineet tuntuvat katoavan
  • tuttujen kodinkoneiden ja puhelimen käyttö on vaikeampaa kuin ennen ja uusien laitteiden käyttö ei onnistu
  • ongelmanratkaisukyky on alkanut heikentyä
  • itsenäinen selviytyminen on heikentynyt ja taloudellisista asioista huolehtiminen tuntuu entistä hankalammalta

Muistihäiriöitä voi esiintyä kaikenikäisillä ja niiden syyt on tärkeää selvittää.

Muistihoitaja

Muistihoitaja arvioi asiakkaan terveydentilaa ja toimintakykyä, ohjaa tarvittaviin tutkimuksiin ja tekee muistitestejä esimerkiksi ajokykyarviota varten. Hän tarjoaa tukea, apua ja yksilöllistä ohjausta myös omaisille ja neuvoo etuuksiin, tukiin, tahdonilmaisuihin ja oikeudelliseen ennakointiin liittyvissä asioissa. Asiakkaan jatkohoito ja sen seuranta suunnitellaan tehtyjen muistitutkimusten tulosten perusteella yhdessä lääkärin, muistihoitajan, asiakkaan ja omaisen kanssa.

Hoitoon hakeutuminen

Seututerveyskeskuksen muistihoitajien yhteystiedot löytyvät vastaanottojen yhteystietosivuilta. Muistihoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun oman tai läheisen muistin heikkeneminen huolestuttaa. Yhteystiedot löytyvät vastaanottojen yhteystietosivuilta. Tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaiset voivat ohjata asiakkaan muistitutkimuksiin myös vastaanotoilta. Lisäksi kuntien vanhuspalveluissa on muistihoitotyötä tekevää henkilökuntaa, joiden tehtävänä on hoitaa palveluasumisen ja kotihoidon muistiasiat. Kuntien muistihoitajien yhteystiedot löytyvät kuntien omilta sivuilta.

Yhteystiedot

Vastaanotot