Kouluterveydenhoitajan vastaanotto

Jokaisella koululla on koulukohtaisesti sovittu kouluterveydenhoitajan avoin vastaanotto, jolloin oppilaat voivat tulla aikaa varaamatta tapaamaan terveydenhoitajaa. Tarkemmat vastaanottoajat ja yhteystiedot löytyvät koululta.

Toivottavaa on, että kouluterveydenhoitajalle ilmoitetaan lapsen tai nuoren pitkäaikaissairauksista, tartuntataudeista, sekä opiskelijan terveydentilassa tapahtuvista muutoksista (esim. allergiat).

Sairaanhoidolliset tehtävät kuuluvat terveysasemille. Koulupäivien aikana sattuneissa tapaturmissa ja äkillisissä sairastumisissa terveydenhoitaja tarvittaessa arvioi tilanteen ja lähettää tarpeen mukaan jatkohoitoon. Vapaa-ajan tapaturmat ja sairastumiset hoidetaan omalla terveysasemalla.