Koululaisten terveystarkastukset

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Terveystarkastuksissa kannustetaan lapsia ja nuoria terveellisten elämäntapojen omaksumiseen, tukee terveen itsetunnon kehittymisessä ja elämäntaitojen hallinnassa.

Laajat terveystarkastukset

Laajaan terveystarkastukseen kutsutaan huoltajat mukaan. Ennen terveystarkastuksia koululaisen hyvinvointia ja terveydentilaa kartoitetaan huoltajalle lähetetyllä esitietolomakkeella, jonka voi tarvittaessa tulostaa tältä sivulta.

Laajat terveystarkastukset sisältävät kouluterveydenhoitajan tarkastuksen lisäksi koululääkärin tekemän tarkastuksen. Laajaan terveystarkastukseen sisältyy lapsen tai nuoren kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tutkimisen ja arvioinnin lisäksi koko perheen hyvinvoinnin tarkastelu. Hyvinvointiin liittyviä asioita selvitellään kokonaisvaltaisesti, läpikäyden koulunkäyntiin, vapaa-aikaan ja perheeseen liittyviä olosuhteita ja terveystottumuksia.Opettajan palaute oppilaan selviytymisestä koulussa on osa laajaa tarkastusta.

Laajoissa terveystarkastuksissa 5. ja 8. vuosiluokilla hyödynnetään myös Move! -fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmää.

Määräaikaiset terveystarkastukset

Terveydenhoitaja tapaa koululaiset vuosittain. Määräaikaisiin terveystarkastuksiin sisältyvät aina kasvun ja kehityksen seuranta, terveysneuvonta ja yksilöllisen tarpeen mukaiset tutkimukset.