Liikuntaneuvonta

Seututerveyskeskuksen alueella liikuntaneuvontaa tarjotaan Joutsan terveysasemalla fysioterapian tiloissa ja Keuruulla kaupungin liikuntapalvelujen sekä Laukaalla vapaa-aikatoimen toimesta.

Joutsassa liikuntaneuvontapalvelu on osa Joutsa liikkuu -terveysliikuntahanketta, jota toteutetaan yhteistyössä Joutsan kunnan, Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu ry:n sekä Seututerveyskeskuksen kanssa. Laukaassa vapaa-aikatoimi tarjoaa yli 65- vuotiaille senioreille liikuntaneuvontaa.

Liikuntaneuvonta on tarkoitettu terveyden näkökulmasta liian vähän liikkuville, omaa harrastusta etsiville ja muuten tukea tarvitseville. Se sisältää yksilö- tai ryhmäohjausta, neuvontaa ja tukea liikunnallisen elämäntavan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Liikunnan lisäksi huomioidaan ravinto ja uni.

Prosessissa asiakasta tuetaan tunnistamaan omat vahvuudet, mahdollisuudet, liikkumisen mieltymykset ja merkitykset sekä asettamaan tavoitteet liikunnan lisäämiseksi. Palvelu on tarkoitettu kaiken ikäisille terveyden näkökulmasta liian vähän liikkuville.

Hoitoon hakeutuminen ja asiakasmaksut

Joutsan liikuntaneuvojalle voi varata ajan Joutsan terveysasemalta. Palvelu on maksutonta. Keuruun liikuntaneuvonnan pariin voi hakeutua Keuruun liikuntapalvelujen kautta. Laukaassa ajanvaraus liikuntaneuvojalle tehdään kunnan liikuntapalvelujen kautta tai terveydenhuollon ammattilaisen suosittelemana. Kaikissa kunnissa voi tiedustella itselle soveltuvista liikuntaryhmistä oman kunnan vapaa-aika- tai liikuntatoimen kautta.