Terveyden edistäminen

Suositeltavia sivustoja oman terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi: 

seututk-logo   Duodecim Terveyskirjasto

https://www.terveyskirjasto.fi/

Terveyskirjasto tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä ja sairauksista jokaisen suomalaisen ulottuville. Tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan terveydenhuollon ammattilaisen antamaa henkilökohtaista informaatiota vaan täydentämään sitä. Sisällöt täydentyvät ja kehittyvät jatkuvasti uusien päivitysten myötä.

seututk-logo   Hyväkysymys.fi (Väestöliitto)

https://www.hyvakysymys.fi/

Hyväkysymys.fi on maksuton, kaikille avoin verkkopalvelu, josta saat tukea ja tietoa, kun elämä askarruttaa. Hyvä kysymys tuo suomalaisten järjestöjen tuottamat palvelut ja vertaistuen kaikkien ulottuville. Hyvä kysymys tarjoaa asiantuntevaa neuvontaa, vertaistukea ja luotettavaa tietoa.

seututk-logo   I love suu (Hammaslääkäriliitto)

https://ilovesuu.fi/

I love suu on Hammaslääkäriliiton suunterveys-kampanja, joka edistää suomalaisten hampaiden hoitoa ja suunterveyttä. Voit ennaltaehkäistä reikiintymistä ja hampaiden kiinnityskudossairauksia huolellisella kotihoidolla ja terveellisillä elämäntavoilla. Kun suu voi hyvin, koko keho voi hyvin.

seututk-logo   Käypä hoito -suositukset potilaalle

https://www.kaypahoito.fi/potilaalle

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Suosituksissa käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Potilasversioissa on esitetty tiiviissä muodossa Käypä hoito -suosituksen keskeinen sisältö yleiskielellä potilaan näkökulmasta.

seututk-logo   Käypä hoito -suositus itselääkityksestä

https://www.kaypahoito.fi/khp00114

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Suosituksissa käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Itselääkityksen Käypä hoito -suosituksissa kerrotaan, kuinka itselääkityksellä voidaan hoitaa monia sairauksia tai oireita turvallisesti. Itselääkityksen tulee kuitenkin olla lyhytaikaista.

seututk-logo   Liikkuva aikuinen

https://liikkuvaaikuinen.fi/

Liikkuva aikuinen -sivustolta saat apua ja neuvoja, kuinka lisäät liikettä ihan vaivihkaa. Se on olemassa, jotta jokaisen työikäisen elämässä aktiivisuus olisi uusi normaali ja liikkumisella olisi parempi asema yhteiskunnassa. Jokainen meistä on liikkuva aikuinen – omalla tavallaan. Tältä sivustolta voit löytää oman tapasi.

seututk-logo   Meijän polku (Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä)

https://www.meijanpolku.fi/

Meijän polku – liiku ja huilaa Keski-Suomessa (2017-2047) on 30 vuoden aikajänteeseen tähtäävä kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämisliike. Meijän polulla keskisuomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen keskitytään neljän teeman, eli liikunnan, levon, luonnon ja yhteisöllisyyden kautta. Meijän polku tarjoaa teemoihin liittyviä haasteita, harjoitteita, vinkkejä ja tietoa.

seututk-logo   Neuvokas perhe (Sydänliitto)

https://neuvokasperhe.fi/

Neuvokas perhe tuo iloa ja hyvinvointia perhearkeen. Kun syöminen, liikkuminen, lepo, ruutuaika tai lapsen keho pohdituttaa, on Neuvokas perhe apuna. Vinkit arjen valintoihin pohjautuvat tutkittuun tietoon.

seututk-logo   Nuortenlinkki (A-klinikkasäätiö)

https://nuortenlinkki.fi/

Nuortenlinkki on nuorten oma verkkosivusto, jossa teemana on mm. päihteet tai päihteettömyys, pelaaminen, netinkäyttö, masennus, kiusaaminen ja paljon muuta!

seututk-logo   Nuortennetti (MLL)

https://www.nuortennetti.fi/

Nuortennetti on nuorille suunnattu sivusto, josta löytyy tietoa muun muassa seksuaalisuudesta ja seurustelusta, mediankäytöstä, mielenterveydestä, kiusaamisesta ja päihteistä.

seututk-logo   Oiva (Suomen mielenterveys)

https://oivamieli.fi/

Oivan avulla voit lievittää stressiä, parantaa mielialaa ja löytää lisää mielekkyyttä elämään. Oivan harjoitukset auttavat keskittymään, olemaan läsnä, tunnistamaan itselle tärkeitä asioita ja käsittelemään ikäviä ajatuksia ja tunteita.

seututk-logo   OmaKS.fi - Hyvinvointisi tueksi

https://omaks.fi/hyvinvointisi-tueksi

OmaKS.fi:stä löytyy laaja tarjonta valmennuksia, ohjeita ja vinkkejä hyvinvoinnin tueksi, jotka palvelevat kaikkia keskisuomalaisia.

seututk-logo   Omaolo.fi

https://www.omaolo.fi/

Omaolosta löydät sosiaali- ja terveyspalvelut, nopeasti ja esteettömästi, ympäri vuorokauden. Omaolon antamat suositukset ovat aina henkilökohtaisia. Ne perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja kansallisesti yhteisesti sovittuihin kriteereihin. Omaolosta löytyy mm. oirearvioita, hyvinvointivalmennuksia sekä terveystarkastus, joita voit hyödyntää itsenäisesti.

seututk-logo   Puhtaathampaat.fi (Helsingin yliopisto)

http://puhtaathampaat.fi/

Puhtaat hampaat -sivustolle on koottu uusinta tietoa suun ja hampaiden hoitoon eri ikäkausina. Näiltä sivuilta saa alan asiantuntijoiden tuottamaa tietoa eri ikäisten hampaiden puhdistamisesta, fluorihammastahnan käytöstä sekä terveellisistä ruokailutavoista, ksylitolin käytöstä ja päihteiden vaikutuksesta suunterveyteen. Sivustolta löytyy myös runsaasti videoita, tulostettavia oppaita ja lapsille tarkoitettuja tehtäviä opastuksen tueksi.

seututk-logo   Päihdelinkki.fi (A-klinikkasäätiö)

https://paihdelinkki.fi/

Päihdelinkki on ollut vuodesta 1996 Suomen kattavin verkkopalvelu päihteistä ja riippuvuuksista. Palvelu on tarkoitettu päihteiden käyttäjille, pelaajille, läheisille ja kaikille päihdetiedosta kiinnostuneille. Palvelu on hyödyllinen myös ammattilaisille ja opiskelijoille.

seututk-logo   Selkäkanava (Selkäliitto)

https://selkakanava.fi/

Selkäliiton Selkäkanavalta saat monipuolista tietoa selkä- ja niskakivusta ja niiden itsehoidosta. Löydät sivustolta tietoa myös Selkäliiton ja selkäyhdistysten toiminnasta sekä toisen asteen oppilaitoksille suunnatusta Back to Move! -hankkeesta.

seututk-logo   Suun terveys (Hammaslaakariliitto)

https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/suunterveys/

Suomen hammaslääkäriliiton suunterveys osiosta löydät tietoa suun ja hampaiden itsehoidosta, suunterveyden merkityksestä terveydelle, terveellisestä ravitsemuksesta, hampaiston kehittymisestä ja rakenteesta, suun ja hampaiden sairauksista, tapaturmista ja hoitotoimenpiteistä, tupakan ja alkoholin suuvaikutuksista sekä erityisohjeita tiettyjä yleissairauksia sairastaville.

seututk-logo   Syö hyvää (Kuluttajaliitto)

https://syohyvaa.fi/

Syö hyvää -sivusto viestii hyvistä ruokavalinnoista ja sen keskiössä ovat tammikuussa 2014 julkaistut suomalaiset ravitsemussuositukset. Sivuston tavoitteena on, että moni löytäisi vastauksia omiin pohdintoihinsa ja ymmärtäisi terveellisen ruokavalion koostamisen perusedellytykset ja haasteet.

seututk-logo   Terveyskylä.fi

https://www.terveyskyla.fi/avoin

Terveyskylä.fi-sivustolla on 32 eri teemojen ympärille rakennettua virtuaalista taloa, kuten esimerkiksi mielenterveystalo, painonhallintatalo ja aivotalo. Talot tarjoavat tietoa ja tukea kaikille kansalaisille ja potilaille maksutta. Lisäksi Terveyskylän palveluvalikoimaan kuuluvat erilaiset chatit, chatbotit ja oirenavigaattorit.

seututk-logo   Tietoa terveysliikunnasta (UKK-instituutti)

https://ukkinstituutti.fi/

UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alalla toimiva yksityinen tutkimus- ja asiantuntijakeskus. UKK-instituutin tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä vähentämällä liikkumattomuutta, liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia sekä lisäämällä terveysliikuntaa. UKK-instituutin sivustolta löytyy tietoa, suosituksia, testejä ja vinkkejä liikkujille.

seututk-logo   Vanhempainnetti (MLL)

https://www.mll.fi/vanhemmille/

Vanhempainnetistä löytyy tietoa ja tukea lapsiperheiden arkeen.

seututk-logo   Voitas.fi (Ikäinstituutti)

https://www.voitas.fi/

Voitas.fi on iikepankki ikäihmisten voima- ja tasapainoharjoitteluun. Tämän maksuttoman sivuston tarkoitus on tukea ikäihmisten liikuntakykyä esittelemällä satoja erilaisia liikkeitä, joilla voi kehittää voimaa, tasapainoa ja liikkuvuutta. Yksittäisten liikkeiden lisäksi sivustolla on tarjolla valmiita jumppaohjelmia, joiden avulla pääset halutessasi helpoiten alkuun.

seututk-logo   Yökastelu.fi

https://yokastelu.fi/

Yökastelu.fi-sivusto tarjoaa tietoa ja tukimateriaalia yökasteluun ja sen hoitoon.