Neulanäytteenotto rinnasta

Ilmoittaudu tutkimukseen varattuna aikana sairaala Novan 1 kerroksen L-lohkon itseilmoittautumislaitteella joka ohjaa sinut kuvantamisyksiköön. Varaa tutkimuksessa käyntiin riittävästi aikaa. Kiireellisistä päivystystutkimuksista johtuen tutkimusaikasi saattaa viivästyä.

Tutkimukseen valmistautuminen

Tutkimuspäivänä saa syödä ja juoda normaalisti.

Jos rinnasta otetaan paksuneulanäyte (KNB) huomioittehan että mikäli käytössä on verenohennuslääkitys, esim. Marevan-, Warfarin-, Plavix-, Efient-, Eliquis-, Pradaxa-, Ticlid- tai Xarelto-lääkitys, on lääkitys keskeytettävä ennen toimenpidettä. Kysykää keskeytysohjeet lähettävästä yksiköstä.

Mikäli käytössä on Marevan tai Warfarin, on INR-arvo kontrolloitava edeltävänä päivänä; arvon on oltava alle 2 jotta paksuneulanäyte voidaan ottaa.

Muut lääkärin määräämät lääkkeet voitte ottaa normaalisti.

Ottakaa mukaan aikaisemmin otetut mammografiakuvat vertailua varten.

Mikäli olet käynyt seulontakuvauksessa, pyytäkää Suomen Terveystalon Rintatutkimus- ja lääkäriasemaa, Väinönkatu 9 (puh. 030 633 6545) lähettämään aikaisemmat kuvanne keskussairaalan kuvantamisyksikköön. Vaikka aikaisemmista tutkimuksista ei olisi löydetty mitään poikkeavaa, on kuvat silti oltava vertailussa.

Tutkimuksen suorittaminen

Radiologi ottaa näytteet ultraääni- tai mammografiaohjauksessa. Paksuneulanäytteenotto (KNB) tehdään paikallispuudutuksessa. Röntgenhoitaja ja radiologi ohjaavat toimenpiteen aikana. Näytteenoton jälkeen näytteenottokohtaa painetaan noin 10 minuuttia. Lopuksi röntgenhoitaja antaa kirjalliset kotihoito-ohjeet. Toimenpide kestää noin 30-60 minuuttia. Tutkimustulokset saat hoitavalta lääkäriltä.

Muuta huomioitavaa

Ota yhteyttä lähettävään yksikköön, mikäli on epäselvää verenohennuslääkityksen keskeytyksen suhteen, mikäli annettu aika ei sovi tai epäilette olevanne raskaana puh. ____________________

Käyttämättä ja peruuttamatta jääneestä ajasta joudumme perimään erikseen määrätyn maksun. Mikäli olet yliherkkä puudutusaineille tai haluat kysyä jotain tutkimukseen liittyvää, voit ottaa yhteyttä kuvantamisyksikköön puh. (014) 269 1544 klo 8.00–15.00.