COLON TRANSIT-TIME (paksusuolen läpikulkuaikatutkimus), terveyskeskuksessa kuvattava potilas

Tutkimuksessa käytetään Sitzmarks -nimisiä röntgenpositiivisia kapseleita. Yhdessä kapselissa on 24 merkkiä.

Valmistautuminen tutkimukseen

Saat kolme (3) erilaista kapselia, jotka otetaan numeroidussa järjestyksessä peräkkäisinä päivinä. Tutkimuksen onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, ettette käytä samanaikaisesti mitään ulostuslääkkeitä, pienois- eikä vesiperä-ruiskeita. Mikäli käytössä on jotain em. lääkkeitä on niiden käyttö lopetettava neljä (4) päivää ennen Sitzmark -tablettien ottamista, eli ______/_____. Muut käyttämänne lääkkeet voitte ottaa normaalisti.

1. päivänä otetaan kapseli n:o 1 ______/______     klo _________

2. päivänä otetaan kapseli n:o 2 klo  ______/______ klo_________

3. klo  päivänä otetaan kapseli n:o 3  ______/______ klo _________

Ilmoittaudu ____________________________ terveyskeskuksen kuvantamiseen 4. päivänä varattuna aikana. Tällöin röntgenhoitaja ottaa suoliston alueelta röntgenkuvan. Tutkimusta jatketaan 7. päivänä vain siinä tapauksessa, mikäli merkkejä on vielä suolistossa 50 tai enemmän. Tutkimus kestää noin 15 minuuttia. Tutkimustulokset saatte teitä hoitavalta lääkäriltä.

Ottakaa yhteyttä lähettävään yksikköön mikäli annettu aika ei sovi puh. ______________________

 

Jos olet raskaana, olet yliherkkä jodivarjoaineelle  tai mikäli haluat muuten kysyä jotain tutkimukseen liittyvää, voit ottaa yhteyttä kuvantamisyksikköön puh. (014) 269 2739 klo 8.00 – 15.00.