LONKKA TOIMINTAKYKYKYSELY Oxford Hip Score (OHS)

Vastauspäivämäärä __________________

Valitkaa se puoli (vasen tai oikea), jonka osalta olette vastaamassa kyselyyn.

                    VASEN                    OIKEA

Viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana...


1. Miten kuvailisitte lonkassanne tavallisesti esiintyvää kipua?

o Ei kipua
o Hyvin lievää
o Lievää
o Kohtalaista
o Kovaa

2. Onko teillä ollut vaikeuksia peseytymisessä ja itsenne kuivaamisessa (kauttaaltaan) lonkkanne takia?


o Ei vaikeuksia
o Hyvin lieviä vaikeuksia
o Kohtalaisia vaikeuksia
o Hyvin suuria vaikeuksia
o Se on ollut mahdotonta

3. Onko teillä ollut vaikeuksia istua autoon ja nousta sieltä ulos, tai käyttää julkisia kulkuneuvoja lonkkanne takia? (sen mukaan kumpaa yleensä käytätte)


o Ei vaikeuksia
o Hyvin lieviä vaikeuksia
o Kohtalaisia vaikeuksia
o Hyvin suuria vaikeuksia
o Se on ollut mahdotonta


4. Oletteko pystynyt vetämään itse sukat tai sukkahousut jalkaan?


o Kyllä, helposti
o Pienin vaikeuksin
o Kohtalaisin vaikeuksin
o Hyvin suurin vaikeuksin
o En, se on ollut mahdotonta


5. Oletteko pystynyt käymään itse ruokakaupassa?


o Kyllä, helposti
o Pienin vaikeuksin
o Kohtalaisin vaikeuksin
o Hyvin suurin vaikeuksin
o En, se on ollut mahdotonta

                                                                                                                                         Jatkuu kääntöpuolella

 

 


6. Kuinka kauan olette pystynyt kävelemään, ennen kuin kipu lonkassa on muuttunut kovaksi? (kepin kanssa tai ilman)


o Ei kipua / Yli 30 minuuttia
o 16-30 minuuttia
o 5-15 minuuttia
o Vain kotona
o En lainkaan - kävely aiheuttaa kovaa kipua

7. Oletteko pystynyt kiipeämään portaita yhden kerrosvälin?


o Kyllä, helposti
o Pienin vaikeuksin
o Kohtalaisin vaikeuksin
o Hyvin suurin vaikeuksin
o En, se on ollut mahdotonta

8. Kun olette aterioineet (ruokapöydässä), kuinka kovaa kipua olette tuntenut tuolista ylös noustessa lonkkanne takia?


o Ei lainkaan kipua
o Lievää kipua
o Kohtalaista kipua
o Kovaa kipua
o Sietämätöntä kipua


9. Oletteko ontunut kävellessä lonkkanne takia?


o Harvoin / En koskaan
o Joskus tai vain liikkeelle lähtiessä
o Usein, en pelkästään liikkeelle lähtiessä
o Lähes koko ajan
o Koko ajan


10. Oletteko tuntenut äkillistä kovaa kipua - "vihlontaa", "pistosta" tai "kramppeja" - lonkassanne?


o Ei kertaakaan
o Vain yhtenä tai kahtena päivänä
o Muutamina päivinä
o Useimpina päivinä
o Joka päivä


11. Kuinka paljon lonkkakipu on häirinnyt tavanomaisia töitänne (kotityöt mukaan lukien)?


o Ei lainkaan
o Hieman
o Kohtalaisesti
o Paljon
o Estynyt täysin

                                                                                                                            Jatkuu seuraavalla sivulla

  


12. Onko lonkkakipu vaivannut teitä öisin sängyssä?


o Ei kertaakaan
o Vain yhtenä tai kahtena yönä
o Muutamina öinä
o Useimpina öinä
o Joka yö

 

Toteutuneen tekonivelleikkauksen lisäkysymykset
Vastatkaa alla oleviin kysymyksiin vain, jos teille on jo tehty tekonivelleikkaus.

Mikä on tällä hetkellä leikatussa lonkassa rasituksessa oleva kipu?
Janalla vasemmalla ei kipua, janalla oikealla pahin mahdollinen kipu.

0           10           20           30           40           50           60           70           80           90           100


Kuinka tyytyväinen olette lonkkaanne tällä hetkellä?
Janalla vasemmalla erittäin tyytymätön, janalla oikealla erittäin tyytyväinen.

0           10           20           30            40           50           60           70           80           90           100

 

Onko leikatussa lonkassa ollut poikkeavaa ääntelyä (vinkuminen, narina, rutina tms.)?

o Kyllä
o Ei

Onko leikatussa lonkassa ollut hammasratasilmiötä leikkauksen jälkeen (lonkka liikkuu lonksahdellen hammasratasmaisesti eteenpäin)?

o Kyllä
o Ei

Onko leikatussa lonkassa ollut muljahtelua tai sijoiltaanmenon tunnetta?

o Kyllä
o Ei

Onko leikatussa lonkassa ollut jatkuvaa paineen tunnetta?

o Kyllä
o Ei

Onko leikattuun lonkkaan ilmaantunut uutta pattia tai näkyvää turvotusta?

o Kyllä
o Ei