Omakanta -palvelu

Omakanta on kansalaisten verkkopalvelu, joka näyttää potilastiedon arkistoon, eli Kanta-palveluun  kirjattuja tietoja potilaasta ja hänen lääkityksestään. Verkkopalvelun kautta potilastiedot ovat kansalaisen itsensä ja terveydenhuollon toimiyksiköiden käytettävissä.

Tietojen luovuttaminen muille terveydenhuollon toimiyksiköille edellyttää potilaan suostumusta. Suostumuksen tai kiellon potilas voi tehdä sähköisesti Omakanta -palvelussa tai omassa terveydenhuollon toimiyksikössä. Suostumus ja kielto ovat voimassa toistaiseksi. 

Omakanta-palvelussa voi

  • tarkastella omia reseptejä, hoitoon liittyviä kirjauksia, laboratorio- ja röntgentutkimuksia sekä alle 10-vuotiaan huollettavan tietoja
  • pyytää reseptin uusimista
  • tallentaa oman hoitotahdon ja elinluovutustahdon
  • antaa suostumuksen omien tietojen luovuttamiseen tai kieltää luovuttamisen
  • antaa suostumuksen reseptitietojen luovuttamiseen toiselle Euroopan maan apteekille