Potilaspalaute

Potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvistä asioista voi antaa palautetta seuraavilla tavoilla:

  • ottamalla yhteyttä kyseessä olevaan yksikköön puhelimitse, sähköpostitse tai käymällä siellä henkilökohtaisesti
  • täyttämällä yksiköstä löytyvän paperisen potilaspalautelomakkeen
  • täyttämällä sähköisen potilaspalautelomakkeen

Jos palautteen aiheena ollut asia ei ratkea kyseessä olevan yksikön esimiehen kanssa keskustelemalla, asiasta voi tehdä hoitoon tai kohteluun liittyvän muistutuksen tai kantelun.

Hoitoa koskevissa ongelmatilanteissa sekä muistutusten ja kanteluiden tekemisessä potilaita ja läheisiä auttaa Seututerveyskeskuksen potilasasiamies.

Huom!

  • Palautteeseen ei pidä liittää tarkempia potilas- tai henkilötietoja
  • Palautelomakkeilla ei voi perua varattua hoito- tai tutkimusaikaa
  • Palautelomakkeella ei voi tilata esim. omia potilasasiakirjoja tai lokirekisteritietoja
  • Palautteen voi antaa nimettömänä tai omalla nimellä. Jos haluat palautteeseesi vastauksen, jätäthän yhteystietosi palautelomakkeessa osoitettuun kohtaan