Sairaalahoidon maksut

1.1.2018 alkaen:

Lyhytaikaisen sairaalahoidon hoitopäivä 48,90 €
Lyhytaikaisen sairaalahoidon hoitopäivä maksukaton täyttymisen jälkeen 22,50 €

Päivä- ja yöhoidon maksu 22,50 €

Pitkäaikaisen sairaalahoidon hoitopäivästä peritään asiakkaan maksukyvyn mukainen maksu. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Jos suurempituloinen puoliso on sairaalahoidossa, hoitomaksu voi olla enintään 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Asiakkaalle taataan kuitenkin henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain vähintään 108 euroa.

Maksua ei peritä

  • Sotaveteraaneilta päivä- ja yöhoidosta
  • Sairaalapotilaiden asiakirjoista