Tietoa terveydestä

Duodecim Terveyskirjasto

Luotettavaa tietoa terveydestä.
Terveyskirjasto tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä ja sairauksista jokaisen suomalaisen ulottuville. Tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan terveydenhuollon ammattilaisen antamaa henkilökohtaista informaatiota vaan täydentämään sitä. Sisällöt täydentyvät ja kehittyvät jatkuvasti uusien päivitysten myötä.

Itselääkitys (Käypä hoito -suositus)

Turvallista itselääkintää.
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Suosituksissa käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Itselääkityksen Käypä hoito -suosituksissa kerrotaan kuinka itselääkityksellä voidaan hoitaa monia sairauksia tai oireita turvallisesti. Itselääkityksen tulee kuitenkin olla lyhytaikaista.

Terveyskylä.fi

Tietoa, tukea, hoitoa ja työkaluja.
Terveyskylä on yhdessä potilaiden kanssa kehitetty erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Terveyskylän palvelut sopivat erityisen hyvin elämänlaadun, oireiden ja elintapojen seuraamiseen sekä pitkäaikaisen sairauden kanssa elämiseen. Palvelut täydentävät perinteistä sairaalahoitoa. Niiden myötä ennakoivan hoidon merkitys kasvaa ja ihmisten mahdollisuudet oman terveyden ylläpitämiseen lisääntyvät.

Klinik.fi

Klinik.fi

Vastauksia terveyshuoliin.
Klinik on verkkopalvelu, joka auttaa tunnistamaan ja hoitamaan erilaisia oireita sekä löytämään sopivimman terveysasiantuntijan luo tilanteessa kuin tilanteessa. Klinik-palvelussa lääketieteellinen tieto on luotettavaa mutta samalla myös helppoa ymmärtää. Klinik on kehitetty vastaamaan jokapäiväiseen tarpeeseen; saada vastauksia mieltä askarruttaviin terveyskysymyksiimme. Klinik-verkkopalvelun sisältö on laadittu käyttäjien, lääkärien ja muiden terveyden asiantuntijoiden yhteistyönä.