Suun terveydenhuollon asiakasmaksut

1.1.2022 alkaen:

18 vuotta täyttäneiltä peritään käynneistä ja käynnin korvaavasta etäpalvelusta seuraavat asiakasmaksut:

Perusmaksu

 • suuhygienistin antamasta hoidosta 10,30 € / käynti
 • hammaslääkärin antamasta hoidosta 13,30 € / käynti
 • erikoishammaslääkärin antamasta hoidosta 19,50 € / käynti

18 vuotta täyttäneiltä peritään terveyskeskuksessa annetusta suun ja leukojen erikoissairaanhoidon tutkimuksesta ja hoidosta kohdan suun terveydenhuollon perusmaksun sijaan:

 • poliklinikkamaksu erikoislääkäripalveluista 41,80 € / käynti

Perusmaksun lisäksi peritään voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen mukaisista suun terveydenhuollon toimenpiteistä seuraavat maksut:

 • kuvantamistutkimukset:
  hammaskuva 8,50 €
  leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus 19,20 €

 • ehkäisevään hoitoon kuuluvista suun terveyden edistämisen toimenpiteistä 8,50 € / käyntikerta

 • tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan 8,50 € - 78,00 € 

 • proteettiset toimenpiteet:
  proteesin pohjaus 55,60 €
  proteesin korjaus 38,00 €
  akryyliosa- ja kokoproteesi 186,00 €
  kruunut ja sillat 186,00 € hampaalta
  rankaproteesi 225,70 €

Lisäksi voidaan oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä periä aiheutuvat hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle. Erikoismateriaaleista voidaan periä enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu.

Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen, voidaan häneltä periä uuden oikomislaitteen hankki-misesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina. Tämä asiakasmaksu voidaan periä myös alle 18-vuotiaalta.

Sotaveteraaneilta ei peritä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.

Maksuttomia terveyspalveluja ovat:

 • terveysneuvonta ja terveystarkastukset
 • äitiys- ja lastenneuvolapalvelut
 • kouluterveydenhuolto
 • opiskeluterveydenhuolto
 • alle 18-vuotiaiden suun terveydenhuollon palvelut

Suun terveydenhuollon asiakasmaksuja ei peritä myöskään:

 • ensimmäistä lasta odottavan perheen suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arviosta
 • suuhygienistin tekemistä työttömien ja 70-vuotiaiden terveystarkastuksista
 • sotaveteraanien proteettisista toimenpiteistä.

Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu

18 vuotta täyttäneeltä asiakkaalta voidaan periä maksu käyttämättä jätetystä palvelusta. Lue lisää: Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu