Sairaalahoidon asiakasmaksut

1.1.2022 alkaen:

Lyhytaikaisessa laitoshoidossa peritään seuraavat asiakasmaksut:

 • Hoitopäivämaksu 49,60 € / hoitopäivä

 • Hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen 22,80 € / hoitopäivä
  Hoitopäivämaksu peritään vain kerran kalenterivuorokaudelta. Lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen.

 • Päivä- ja yöhoidon maksu 22,80 € / vuorokausi
  Päivä- ja yöhoidon maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.

 • Kuntoutushoito vammaiselle 17,10 € / hoitopäivä
  Kuntoutushoidon maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.

Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksua peritään laitoshoidosta silloin, jos palvelun arvioidaan kestävän tai se on kestänyt vähintään kolme kuukautta. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa peritään asiakkaan kuukausituloihin perustuva kuukausimaksu. Maksua määrättäessä on huolehdittava asiakasmaksulain ja -asetuksen säännökset maksun laskentatavasta ja asiakkaalle jäävästä käyttövarasta.

Seututerveyskeskuksen päätöksellä omaishoitajan loman aikaisesta lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään:

 • Hoitopäivämaksu 11,60 € / hoitopäivä

Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu

18 vuotta täyttäneeltä asiakkaalta voidaan periä maksu käyttämättä jätetystä palvelusta. Lue lisää: Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu