Avohoidon asiakasmaksut

1.1.2022 alkaen:

18 vuotta täyttäneiltä peritään käynneistä ja käynnin korvaavasta etäpalvelusta seuraavat asiakasmaksut:

 • lääkäripalvelut 20,90 € /käynti
  peritään enintään kolme kertaa kalenterivuoden aikana
 • terveyskeskuksen päivystys 28,70 € / käynti
  arkisin klo 20.00-8.00, lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä
 • fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, ravitsemusterapia, jalkojenhoito 11,60 € / käynti
 • erikoislääkäripalvelut 41,80 € / käynti
 • sarjahoito (kuten lääkinnällinen kuntoutus) 11,60 € / hoitokerta
  peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa

Seututerveyskeskuksen päätöksellä em. asiakasmaksuja ei peritä sotaveteraaneilta.

Maksuttomia terveyspalveluja ovat:

 • terveysneuvonta ja terveystarkastukset
 • seulonnat
 • äitiys- ja lastenneuvolapalvelut
 • kouluterveydenhuolto
 • opiskeluterveydenhuolto
 • alle 18-vuotiaiden avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon palvelut
 • mielenterveystyön avosairaanhoidon palvelut
 • sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön vastaanotto
 • pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarkoitetut hoitotarvikkeet

Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu

18 vuotta täyttäneeltä asiakkaalta voidaan periä maksu käyttämättä jätetystä palvelusta. Lue lisää: Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu