Asiakasmaksut

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen järjestämistoimikunta päättää perusterveydenhuollosta perittävistä asiakasmaksuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen perusteella.

Järjestämistoimikunnan vahvistama asiakasmaksutaksa: Asiakasmaksutaksa 1.1.2022 lukien (pdf)

Asiakasmaksut peritään laskulla, joka lähetetään asiakkaalle postitse. Maksumuistutuksista peritään lisämaksu. Maksut ovat ulosottokelpoisia.

Laskuja koskevissa mahdollisissa eräpäivän siirroissa tai maksusuunnitelmissa voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluun joko puhelimitse p. 09 2291 1955 klo 7.30-20, lauantaisin klo 9.30-16 tai sähköpostitse asiakaspalvelu.ksshp@intrum.com.

Maksukatto

Asiakasmaksulaissa säädetään asiakasmaksujen enimmäismäärästä (maksukatto) asiakkaalle kalenterivuodessa. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun. Asiakkaan on seurattava maksukattonsa ylittymistä itse.

Vuonna 2022 maksukaton raja on 692 €.

Maksukattoa ja vapaakorttia koskevat tiedustelut Monetran asiakaspalvelunumerosta p. 014 269 5200.

Ostopalvelut ja palveluseteli

Ostopalveluna järjestetystä terveydenhuollon palvelusta peritään asiakkaalta samat maksut ja korvaukset kuin Seututerveyskeskuksen järjestämistä vastaavista palveluista. Jos palveluja järjestetään palvelusetelillä, asiakkaalta ei peritä asiakasmaksua.

Muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu

Muulta kuin Suomessa asuvalta peritään enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu.

Maksua ei kuitenkaan peritä

  • tartuntatautilain mukaisista rokotuksista
  • yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi annettavasta tutkimuksesta ja kiireellisestä hoidosta sekä yleisvaarallisen tartuntataudin hoitoon määrätyistä lääkkeistä
  • raskaana olevan HIV-positiivisen henkilön tutkimuksesta, hoidosta ja hoitoon määrätyistä lääkkeistä.