Sairaalat

Vastuualueen ylihoitaja Tuula Antinaho

Sairaalahoidon yksiköiden esittely

Tavallisimmat potilasryhmät

Potilaat tulevat jatkohoitoon mm. keskussairaalasta, päivystyksestä tai avosairaanhoidosta. He voivat olla monisairaita, sisätautisia, kirurgisia, neurologisia, leikkauksesta tai äkillisestä sairauskohtauksesta kuntoutuvia tai haava- ja infektiopotilaita.

Hoidossa voi olla myös sydän- ja verisuonisairauksia tai muita kansansairauksia sairastavia sekä monisairaita ikääntyneitä, muistisairaita (sekava, levoton, ei pärjää kotona), syöpäsairaita sekä saattohoidossa olevia potilaita.

Voit oppia

 • Perushoitotyötä ihmisen eri elämänkaaren vaiheissa
 • Turvallisen hoidonkulun varmistamista eri organisaatiorajojen yli
 • Lääkehoidon toteuttamista
 • Hoitotyön rakenteista kirjaamista
 • Moniammatillista hoitotyötä
 • Infektio- ja eristyspotilaiden hoitoa
 • Erilaisten vaikeiden haavojen hoitoa ja aseptista työskentelyä
 • Pientoimenpiteitä
 • Katkaisuhoitoa
 • Dementia- ja saattohoitoa
 • Potilaan kotiuttamiseen liittyviä järjestelyjä

Suositeltavaa luettavaa

Coco, K., Lahti, L. & Simola, R. (2011) Hoito ja huolenpito. 1.–2. painos. Helsinki: WSOYpro Oy.

Lisäksi kaikki perushoitoon, kansansairauksiin ja vanhustyöhön sekä sisätauteihin ja neurologiaan liittyvä materiaali.