Kuntoutus

Vastuualueen ylihoitaja Tuula Antinaho

Fysioterapian yksiköiden esittely

Tavallisimmat potilasryhmät

Kaikista ikäryhmistä tulevat lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöasiakkaat ja ryhmät, fysioterapian avovastaanoton asiakkaat, kuntoutettavat leikkauspotilaat, tuki- ja liikuntaelinsairaat potilaat, lasten ja nuorten toimintaterapia-asiakkaat sekä ikääntyneet kansansairauksia sairastavat potilaat, neurologiset potilaat ja sairaalan potilaat.

Voit oppia

 • Lasten ja aikuisten sekä neurologisten potilaiden fysioterapiaa
 • Sairaalapotilaiden sekä akuutti- ja kroonisten potilaiden kuntoutusta
 • Ennaltaehkäisevää fysioterapiaa moniammatillisessa ryhmässä
 • Fysioterapeutin itsenäistä vastaanottotoimintaa sekä ryhmäohjausta
 • Erilaisten tuki-ja liikuntaelinsairauksien tutkimista
 • Toimintakykymittareiden käyttöä
 • Rakenteista kirjaamista, tilastointia
 • Potilaan tutkimista, ohjausta ja neuvontaa
 • Apuvälinearvioiden tekemistä, kodin muutostöiden arviota
 • Apuvälineohjausta ja kuntoapuohjelmaan perehtymistä
 • Leikattujen potilaiden kuntoutumisarvioita erikoissairaanhoidon kontrollikäyntejä varten
 • Lasten toimintaterapian arviointivälineiden käyttöä
 • Toimintaterapeutin ohjaustyöstä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa
 • Toimintaterapiaryhmien ohjausta
 • Moniammatillista yhteistyötä sisäisten ja ulkoisten toimijoiden kanssa

Suositeltavaa luettavaa

Tuki- ja liikuntaelinsairauksiin ja kuntouttavaan hoitotyöhön liittyvä materiaali.

Hyvät arviointikäytännöt suomalaisessa toimintaterapiassa sekä muu lapsen kehitykseen liittyvä materiaali.