Fysioterapia ja toimintaterapia

Vastuualueen ylihoitaja Tuula Antinaho

Fysioterapian yksiköiden esittely

Toimintaterapiapalveluja tarjotaan kaikissa Seututerveyskeskuksen kunnissa ja opiskelijoita otetaan työharjoitteluun tilanteen mukaan. 

Tavallisimmat potilasryhmät

Kaikista ikäryhmistä tulevat lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöasiakkaat ja ryhmät, fysioterapian avovastaanoton asiakkaat, kuntoutettavat leikkauspotilaat, tuki- ja liikuntaelinsairaat potilaat, lasten ja nuorten toimintaterapia-asiakkaat sekä ikääntyneet kansansairauksia sairastavat potilaat, neurologiset potilaat ja sairaalan potilaat.

Voit oppia

 • Lasten ja aikuisten sekä neurologisten potilaiden fysioterapiaa
 • Sairaalapotilaiden sekä akuutti- ja kroonisten potilaiden kuntoutusta
 • Ennaltaehkäisevää fysioterapiaa moniammatillisessa ryhmässä
 • Fysioterapeutin itsenäistä vastaanottotoimintaa sekä ryhmäohjausta
 • Erilaisten tuki-ja liikuntaelinsairauksien tutkimista
 • Toimintakykymittareiden käyttöä
 • Rakenteista kirjaamista, tilastointia
 • Potilaan tutkimista, ohjausta ja neuvontaa
 • Apuvälinearvioiden tekemistä, kodin muutostöiden arviota
 • Apuvälineohjausta ja kuntoapuohjelmaan perehtymistä
 • Leikattujen potilaiden kuntoutumisarvioita erikoissairaanhoidon kontrollikäyntejä varten
 • Lasten toimintaterapian arviointivälineiden käyttöä
 • Toimintaterapeutin ohjaustyöstä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa
 • Toimintaterapiaryhmien ohjausta
 • Moniammatillista yhteistyötä sisäisten ja ulkoisten toimijoiden kanssa

Suositeltavaa luettavaa

Tuki- ja liikuntaelinsairauksiin ja kuntouttavaan hoitotyöhön liittyvä materiaali.

Hyvät arviointikäytännöt suomalaisessa toimintaterapiassa sekä muu lapsen kehitykseen liittyvä materiaali.