Laukaan toimintaterapia

Toinen Laukaan toimintaterapeuteista pitää vastaanottoa myös Konnevedellä kerran viikossa ja toinen Petäjävedellä kaksi kertaa viikossa.

Laukaa ja Konnevesi
014 269 0177

Laukaa ja Petäjävesi
014 269 0077

Toimintaterapeutille ohjaudutaan esimerkiksi neuvolan, kouluterveydenhoitajan, lääkärin, erityistyöntekijöiden, päivähoidon työntekijöiden, koulun tai vanhempien kautta. Arviointiin tarvitaan aina vanhempien suostumus.

Toimintaterapian palvelut painottuvat lasten ja nuorten taitojen arviointiin, minkä lisäksi toimintaterapeutti tekee ohjaus- ja konsultointikäyntejä koteihin, päiväkoteihin sekä kouluihin ja ohjaa ryhmiä moniammatillisuutta hyödyntäen. Pidemmät terapiajaksot toteutetaan yksityisillä palveluiden tuottajilla.