Keuruun toimintaterapia

Keuruun toimintaterapiapalveluiden piiriin kuuluvat Keuruun ohella myös Multian asukkaat.

Toimintaterapeutille ohjaudutaan esimerkiksi neuvolan, kouluterveydenhoitajan, lääkärin, erityistyöntekijöiden, päivähoidon työntekijöiden, koulun tai vanhempien kautta. Arviointiin tarvitaan aina vanhempien suostumus.

Toimintaterapian palvelut painottuvat lasten ja nuorten taitojen arviointiin, minkä lisäksi toimintaterapeutti tekee ohjaus- ja konsultointikäyntejä koteihin, päiväkoteihin sekä kouluihin ja ohjaa ryhmiä moniammatillisuutta hyödyntäen. Pidemmät terapiajaksot toteutetaan yksityisillä palveluiden tuottajilla.