Joutsan sairaala

Ajankohtaista: Joutsan sairaalan sisäänkäynti ambulansseille ja takseille on muuttunut 17.3.2020 alkaen hengitystieinfektioiden leviämisen ehkäisemiseksi. Potilaiden saattoliikenne tapahtuu osastonhoitajan huoneen läpi terassin ovesta. Myös omaisia ohjataan tuomaan tavaroita kyseiselle ovelle, mikäli tarve.

Terassin ovi on ensiavun ovesta katsottuna toinen ovi vasemmalle. Ovessa on puhelinnumero 014 269 0245 (hoitajat), jotta tiedetään tulla avaamaan ovi.

Vastaanoton ja sairaalan työntekijät voivat käyttää edelleen lasista väliovea.

--

Joutsan sairaalassa hoidetaan akuutin vaiheen sairauksia ja annetaan potilaan tarvitsemaa jatkohoitoa silloin, kun erikoissairaanhoitoa ei enää tarvita. Sairaalahoidon tavoitteena on hoitaa ja vahvistaa potilaan toimintakykyä niin, että hän jatkossa selviäisi myös omassa kodissa tai muussa hoitopaikassa.

Potilaat ohjautuvat sairaalahoitoon terveysaseman vastaanotolta tai erikoissairaanhoidosta.

Tarvittaessa sairaalassa järjestetään yhteisiä hoidonsuunnittelu-, kuntoutus- ja kotiutuspalavereita yhdessä potilaan, omaisten ja moniammatillisen työryhmän kanssa.

Puhelinnumero ohjautuu suoraan sairaalan hoitohenkilökunnalle.

Vastuuhenkilöt
Osastonhoitaja Taina Hannula 014 269 0225