Laukaan puheterapia

Laukaan puheterapeutti palvelee myös Konneveden asukkaita.

Puheterapia on kielen, puheen ja äänen häiriöiden lääkinnällistä ja terapeuttista tutkimusta ja kuntoutusta. Puheterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten puhe- ja äänihäiriöiden tutkimiseen ja kuntoutukseen. Aikuisväestölle palveluja voidaan tuottaa vain rajallisesti.

Puheterapeutin arvioon pääsee ajanvarauksella tai sinne ohjaudutaan neuvolan terveydenhoitajan tai vastaanoton kautta.

Linkit ja liitteet