Konneveden puheterapia

Konneveden terveysasemalla ei toistaiseksi ole saatavilla puheterapian palveluja. Konneveden asukkaat voivat hakeutua Laukaan puheterapeutille, joka palvelee myös Konneveden asukkaita.

Puheterapia on kielen, puheen ja äänen häiriöiden lääkinnällistä ja terapeuttista tutkimusta ja kuntoutusta. Puheterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten puhe- ja äänihäiriöiden tutkimiseen ja kuntoutukseen. Aikuisväestölle palveluja voidaan tuottaa vain rajallisesti.

Puheterapeutin arvioon pääsee ajanvarauksella tai sinne ohjaudutaan neuvolan terveydenhoitajan tai vastaanoton kautta.

Linkit ja liitteet