Leppäveden neuvolat

Äitiys-, perhesuunnittelu- ja lastenneuvola ohjaavat, neuvovat ja tukevat kuntalaisia ja heidän perheitään eri elämäntilanteissa yhteisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. 

Neuvolapalvelut toimivat ajanvarauksella. Ajan saa varattua myös sähköisesti.

Uudet väestövastuualueet

Leppäveden neuvola on siirtynyt toimimaan väestövastuuperiaatteen mukaisesti. Se tarkoittaa, että sama terveydenhoitaja hoitaa kaikki tietyllä alueella asuvat neuvolan asiakkaat. Tämä mahdollistaa hoidon jatkuvuuden äitiysneuvolasta lastenneuvolaan ja koko perheen tilanne tulee paremmin huomioiduksi.

Väestövastuun mukainen aluejako on eritelty alla. Ajanvaraus tehdään oman alueen numerosta.

Leppävesi 1 (Etelä) puh. 014 267 8528
Tiituspohja, Näätämäki, Hevosvuori, Vihtiälä, 40800 Vaajakoski (Leppäveden neuvolan alueeseen kuuluvat)

Leppävesi 2 (Pohjoinen) puh. 014 267 8524
Kytölä, Hiekkapohja, Kuukkala, Piilopohja, Kauramaa, Seppäläntie, 40330 Vihtavuori (Leppäveden neuvolan alueeseen kuuluvat)

Vastuuhenkilöt
Osastonhoitaja Tanja Halinen 014 336 5380