Seututerveyskeskus kehittää vastaanottojensa toimintamalleja: Uusia käytäntöjä hyödynnetään ensimmäisenä Keuruulla

Julkaistu 18.9.2020 klo 8.30

Seututerveyskeskus kehittää vastaanottojen toimintamallia kohti ennakoivampaa hoitoa, jossa huomioidaan asiakkaan tilanne ja hoidolliset tarpeet kokonaisvaltaisesti.

Käytännössä tähän pyritään nimeämällä kaikille terveysasemalla asioiville omahoitaja, joka vastaa asiakkaan hoidosta alusta loppuun, ei vain kertaluontoisesti, vaan myös seuraavilla asiointikerroilla. Omahoitajat pystyvät ottamaan huomioon tutun asiakkaan aikaisemmat käynnit, vaivat ja ohjauksen tarpeen sekä huolehtimaan tarvittavasta jatkohoidosta ja tuesta, jota hoidon onnistuminen ja vaikuttavuus vaativat.

Omahoitajilla on tukenaan samoissa tiloissa tiiviissä yhteistyössä toimiva moniammatillinen tiimi, jonka lääkäreiltä ja muilta ammattilaisilta he saavat välittömästi potilaan hoitoon tarvittavat neuvot ja ohjeet. Parhaimmillaan hoito etenee jo ensimmäisen yhteydenoton aikana puhelimitse tai sitä jatketaan muilla etätyömenetelmillä, kuten etävastaanotolla tai sähköisissä asiointipalveluissa, niin ettei terveysasemalla käyntiä usein edes tarvita. Tarvittaessa potilas kutsutaan vastaanotolle tai tutkimuksiin paikan päälle jopa samana päivänä. Kiireellisetkin asiat hoituvat siis sujuvasti omahoitajan kautta. Myös kiireetön vastaanotto pyritään järjestämään mahdollisimman pian viimeistään viikon sisällä. Ilta- ja viikonloppupäivystys toimivat entiseen tapaan.

Uudet toimintamallit ovat edelliseen sote-valmisteluun sisältyneen Tulevaisuuden terveyskeskus -hankkeen poikiman, Tuusulan terveysasemalle syksyllä 2019 tehdyn tutustumismatkan innoittamia. Tuusulassa hoidon jatkuvuuden, saatavuuden ja ajanvarauksen haasteita on onnistuttu ratkomaan omahoitajan ja moniammatillisen tiimimallin avulla. Samoja toimivaksi todettuja käytäntöjä sovelletaan nyt myös Seututerveyskeskuksen palvelujen kehittämisessä.

Asiakkaille uudet toimintamallit näkyvät muuttuvina puhelinjärjestelyinä ja parempana hoidon jatkuvuutena

Hoitoon hakeutuessa asiakas voi edelleen soittaa terveysaseman numeroon, joka palvelee kuten ennenkin. Tästä lähtien terveysasemalla asioivalle kuitenkin määritetään omahoitaja, joka vastaa asiakkaan yhteydenotoista jatkossa. Asiakas saa omahoitajansa puhelinnumeron ja seuraavalla kerralla apua tarvitessaan hän soittaa suoraan omahoitajalleen, jolle muodostuu yhteydenotosta automaattisesti takaisinsoittopyyntö. Omahoitaja soittaa asiakkaalle takaisin seuraavan tunnin sisällä.

Tavoitteena on, että omahoitaja huolehtii ennakoivasti ja kokonaisvaltaisesti asiakkaan asioista niin, että puhelimessa jonottaminen loppuu ja hoidon jatkuvuus on turvattu.

Uusia toimintamalleja otetaan käyttöön portaittain eri kunnissa

Uusia käytäntöjä on valmisteltu ja otettu jo käyttöön Keuruulla, jossa erilaiset etähoidon tavat ovat osoittautuneet koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen aikaisten kokemusten perusteella erinomaisen toimiviksi. Terveysasemalla asioiville on ryhdytty nimeämään omahoitajia, joiden kautta yhteydenpito jatkossa toteutuu. Omahoitajien puhelinnumerot löytyvät myös Seututk.fi-sivustolta, josta voi jättää saman soittopyynnön myös ilman puhelinsoittoa.

Omahoitajatoimintaa, moniammatillisia tiimejä, konsultaatiokäytäntöjä ja etähoidon lisäämistä valmistellaan myös muilla Seututerveyskeskuksen terveysasemilla ja toimintatapoja otetaan käyttöön heti järjestelyjen salliessa loppuvuoden ja ensi vuoden 2021 aikana.