Seututerveyskeskuksen etälääkärikokeilu jatkuu Joutsan, Keuruun ja Laukaan terveysasemilla

Julkaistu 2.4.2019 klo 8.00

Toivakassa onnistuneesti toiminutta yleislääkärin etävastaanottokokeilua on laajennettu kevään ajaksi Joutsan, Keuruun ja Laukaan terveysasemille. Normaalin lääkärivastaanoton rinnalla toimivalla yleislääkärin etävastaanotolla vapautetaan paikalla olevien lääkärien resurssia fyysistä tutkimusta ja toimenpiteitä vaativaan potilastyöhön.  Joutsassa kokeillaan kevään ajan myös viikoittaista psykiatrin etävastaanottoa.

Etävastaanotosta kaavaillaan pysyvää osaa Seututerveyskeskuksen toimintaan, jotta voitaisiin tasata kiireettömien vastaanottoaikojen saatavuutta.

Toimintaa pilotoitiin alkuvuodesta Toivakassa, jossa etälääkäri sai vajaassa kahdessa kuukaudessa hoidettua 158 varsinaista asiakaskäyntiä ja sen lisäksi edisti 512 asiakkaan tilannetta muulla tapaa. Vastaanottokäynnit koskivat mm. pitkäaikaissairauksien vuosikontrolleja, ahdistusta, masennusta, työuupumusta, hengitysinfektioita, silmätulehduksia, iho-oireita ja akuutteja selkäkipuja. Lisäksi etälääkäri kirjoitti reseptejä, sairauslomia ja lausuntoja sekä hoiti kuntoutusasioita.

Etävastaanottoa käytetään selkeiden potilasryhmien ja hyvin valmisteltujen potilaiden hoitoon

Vastaanottoaikaa varatessa asiakkaalle tarjotaan etälääkärivaihtoehtoa, jos sairaanhoitaja katsoo hoidon tarpeen arvion perusteella vaivan soveltuvan etälääkärin hoidettavaksi.

Etälääkärin vastaanotolle tullessaan asiakas saapuu terveysasemalle kuten normaalisti. Sairaanhoitaja ohjaa asiakkaan vastaanottohuoneeseen, jossa hän kohtaa etälääkärin tietokoneen näytön, kameran ja äänilaitteiden kautta. Etälääkärillä on vastaanoton aikana käytössään asiakkaan sairauskertomustiedot, mikä auttaa kokonaisvaltaisessa hoidossa. Vastaanotto perustuu keskusteluun ja kameran välityksellä tehtyihin havaintoihin. Tarvittaessa hoitaja on asiakkaan tukena vastaanoton onnistumiseksi. Muuten etälääkärivastaanotto toimii kuten normaalikin lääkärivastaanotto.

Varsinaista tutkimusta vaativissa vaivoissa etälääkäri ei voi auttaa. Etälääkärille soveltumattomia asioita ovat muun muassa ajokorttitarkastukset, toimenpiteitä vaativat käynnit, akuutit rintakivut, vatsavaivat tai vammat, uudet päänsärkyoireet sekä intiimialueen vaivat.