Palveluohjaaja on kaivattu linkki sosiaali- ja terveydenhuollon välille

Julkaistu 10.12.2018 klo 8.00

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen palveluohjauksesta kerätyt palautteet ovat osoittaneet, että toiminnalla on tärkeä rooli sosiaali- ja terveydenhuollossa ja se nähdään tarpeellisena sekä asiakkaiden että yhteistyökumppaneiden näkökulmasta.

Palautteiden mukaan palveluohjauksen hyöty on tullut esille erityisesti moniammatillisessa työssä, jossa palveluohjaaja toimii linkkinä eri ammattiryhmien välillä. Palveluohjaaja tuntee etuudet ja muut tukipalvelut, pitää yhteyttä asiakkaaseen ja auttaa viemään asioita sujuvasti eteenpäin seuraavalle taholle. Yhteistyötahot ovat kokeneet oman työnsä helpottuneen, kun he tietävät palveluohjaajan huolehtivan asiakkaan palveluketjusta ja päällekkäiseltä työltä vältytään. Näin myös turhat viranomaiskäynnit ovat vähentyneet.

Lisäksi asiakkaat ovat kokeneet tulleensa kuulluksi ja palveluohjaus on auttanut heitä saamaan oikeita palveluja oikea-aikaisesti. Seututerveyskeskus aloitti palveluohjauksen uutena työmuotona keväällä 2018 ennakoidakseen tulevaa sote-uudistusta.

Palveluohjaus tunnetaan vielä huonosti

Terveysaseman palveluohjaaja toimii yhdyshenkilönä sosiaalityön ja terveydenhuollon rajapinnalla katsoen asiakkaan tilannetta kokonaisvaltaisesti. Palveluohjaaja tarjoaa asiakkailleen tietoa sopivista palveluista ja tukitoimista sekä auttaa ymmärtämään asiakkaan asemaa palveluverkostossa. Palveluohjauksessa voidaan myös esimerkiksi tulkita ja selkeyttää viranomaisten tekstejä ja päätöksiä sekä selvittää yhdessä eteen tulleita ongelmatilanteita.

Ammattilaiset uskovat, että palveluohjaukselle olisi huomattavasti enemmänkin tarvetta, mutta haasteena on saada tietoa leviämään niin, että tavoitettaisiin kaikki apua tarvitsevat. Jos siis tiedossa on läheinen, tuttava tai asiakas, joka hyötyisi palveluohjauksesta, kerro rohkeasti, että apua on saatavilla terveysasemilta.

Seututerveyskeskuksen palveluohjaajat toimivat Laukassa ja Joutsan, Luhangan ja Toivakan alueella. Keuruun sunnalla palveluohjausta antavat sosiaalityöntekijä ja kuntoutusohjaaja.

Suorat yhteystiedot Seututerveyskeskuksen palveluohjaajille löytyvät Seututk.fi-sivustolta.