Kuntien päihde- ja mielenterveyspalveluja yhdistetään osaksi Seututerveyskeskuksen vastaanottotoimintaa

Julkaistu 13.12.2018 klo 8.00

Erikoissairaanhoidon palvelualueeseen kuuluvia päihde- ja mielenterveyspalveluja liitetään osaksi Keski-Suomen seututerveyskeskuksen vastaanottotoimintaa 1.1.2019 alkaen. Perusterveydenhuollon osaksi siirtyvät Laukaan psykiatrisen poliklinikan psykologit, psykiatriset sairaanhoitajat ja depressiohoitaja, Keuruun depressiohoitaja sekä Joutsan psykiatrinen sairaanhoitaja.

Palvelujen yhteystiedot ja toimipisteet pysyvät pääosin ennallaan, mutta jatkossa päihde- ja mielenterveyspalveluihin voidaan ohjata entistä sujuvammin myös suoraan terveysaseman muilta vastaanotoilta, sillä psykiatriseen hoitoon ei tarvita enää erillistä lähetettä.

Laukaan psykiatrian poliklinikka vaihtaa 1.1.2019 lähtien nimensä Laukaan mielenterveyspalveluiksi, jotka toimivat entisissä tiloissaan Arwidssonintiellä tiiviissä yhteistyössä Laukaan terveysaseman päihde- ja mielenterveyspalvelujen ammattilaisten kanssa. Samalla psykiatrian poliklinikan puhelinnumero poistuu käytöstä, sillä mielenterveyspalvelujen pariin hakeudutaan jatkossa terveysaseman yleisen palvelunumeron kautta.

Tavoitteena entistä ennakoivampi asiakaslähtöinen lähipalvelu

Muutoksella pyritään parantamaan terveysasemien asiakaslähtöistä lähipalvelua matalalla kynnyksellä ja ilman ajanvarausta sekä helpottamaan sujuvaa moniammatillista yhteistyötä. Keski-Suomen sote-järjestämissuunnitelman mukaan lievien, keskivaikeiden ja vakaassa vaiheessa olevien vaikeiden päihde- ja mielenterveyshäiriöiden hoito tulee järjestää lähipalveluna sote-keskuksissa. Näihin häiriöihin liittyvät ongelmat yleistyvät koko ajan, joten niiden hoitaminen perusterveydenhuollossa antaa paremman mahdollisuuden varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäiseviin hoitotoimenpiteisiin.