Sosiaalityö

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen sosiaalityöntekijät toimivat Joutsan ja Keuruun terveysasemilla. Joutsan sosiaalityöntekijän piiriin kuuluvat myös Luhangan ja Toivakan asukkaat, ja Keuruun sosiaalityöntekijän piiriin Multian ja Petäjäveden asukkaat.

Sosiaalityön palvelut ovat maksuttomia. Tapaamiset ajanvarauksella.

Sosiaalityöntekijä

Sosiaalityöntekijän kanssa voi tulla keskustelemaan luottamuksellisesti sairastumisen, vammautumisen tai muun arkeen vaikuttavan muutoksen kohdatessa. Sosiaalityöntekijä ohjaa ja neuvoo muun muassa sosiaaliturvaan ja -palveluihin, kuntoutukseen, sairaalasta kotiutumiseen ja jatkohoitoon, potilaan oikeuksiin sekä veteraanikuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Yksilöllisen asiakastyön lisäksi sosiaalityöntekijä osallistuu hoitoneuvotteluihin, verkostopalavereihin ja kuntoutustyöryhmiin.