Sosiaalityö

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen sosiaalityöntekijät toimivat Joutsan ja Keuruun terveysasemilla. Joutsan sosiaalityöntekijän piiriin kuuluvat myös Luhangan ja Toivakan asukkaat, ja Keuruun sosiaalityöntekijän piiriin Multian ja Petäjäveden asukkaat.

Sosiaalityön palvelut ovat maksuttomia. Tapaamiset ajanvarauksella.

Sosiaalityöntekijä

Sosiaalityöntekijän kanssa voi tulla keskustelemaan luottamuksellisesti sairastumisen, vammautumisen tai muun arkeen vaikuttavan muutoksen kohdatessa. Sosiaalityöntekijä ohjaa ja neuvoo muun muassa sosiaaliturvaan ja -palveluihin, kuntoutukseen, sairaalasta kotiutumiseen ja jatkohoitoon, potilaan oikeuksiin sekä veteraanikuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Yksilöllisen asiakastyön lisäksi sosiaalityöntekijä osallistuu hoitoneuvotteluihin, verkostopalavereihin ja kuntoutustyöryhmiin.

Sosiaaliohjaus Laukaan terveysasemalla

Sosiaaliohjaus terveysasemalla on asiakkaan neuvontaa, ohjausta ja tukea sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä sekä niiden yhteensovittamisessa. Se on palvelutarpeen selvittelyä, palveluiden hakemisessa avustamista sekä arjen pulmien ratkomista ja pärjäämisen vahvistamista yhdessä.

Sosiaaliohjausta kokeillaan Laukaassa osana sote-uudistusta. Se edellyttää sosiaaliohjauksen järjestämistä terveyspalvelujen yhteydessä. Tällä kokeilulla halutaan löytää toimiva sote-palveluohjausmalli laukaalaisille. Sosiaaliohjaaja palvelee Laukaan terveysasemalla ajanvarauksella kahtena päivänä viikossa maaliskuun 2018 loppuun saakka.

Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Laukaan SOSKU-hankkeen, Laukaan kunnan sosiaalityön ja Keski-Suomen seututerveyskeskuksen kanssa.

SOSKU - Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke Vipuvoimaa EUlta 2014-2020 Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto