Puheterapia

Puheterapeutit toimivat Keski-Suomen seututerveyskeskuksen alueella seuraavasti: Joutsan puheterapeutti palvelee myös Luhangan ja Toivakan asukkaita, Keuruun puheterapeutti Multian ja Petäjäveden asukkaita sekä Laukaan puheterapeutti Laukaan ja Konneveden asukkaita.

Puheterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten puhe- ja äänihäiriöiden tutkimiseen ja kuntoutukseen. Yhteistyö vanhempien ja muiden lasta kuntouttavien tahojen kanssa on tärkeää kielellisten taitojen tukemisessa. Aikuisväestölle palveluja voidaan tuottaa vain rajallisesti.

Puheterapeuttipulan takia osa palveluista korvataan ostopalveluilla. Puheterapeutin arvioon pääsee ajanvarauksella tai sinne ohjaudutaan neuvolan terveydenhoitajan tai vastaanoton kautta. Palvelu on alaikäisille maksuton.

Puheterapian tarkoitus

Puheterapia on kielen, puheen ja äänen häiriöiden lääkinnällistä ja terapeuttista tutkimusta ja kuntoutusta. Tavoitteena on lieventää kommunikaatiohäiriöitä, poistaa niiden aiheuttamia haittoja ja ennaltaehkäistä niiden syntyä.

Puheterapian toimintatapoihin sisältyy muun muassa tutkimukset, kuntoutus, yksilö- ja ryhmäterapia sekä ohjaus ja konsultointi. Yksilöllinen terapiasuunnitelma perustuu puheterapeutin tekemiin tutkimuksiin ja puheteapeuttiseen arvioon.