Mielenterveyspalvelut

Mielenterveyspalvelut

Ajankohtaista: Kuntien päihde- ja mielenterveyspalveluja yhdistetään osaksi Seututerveyskeskuksen vastaanottotoimintaa

Mielenterveyspalveluilla pyritään edistämään mielenterveyttä sekä ehkäisemään, lievittämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja niiden seurauksia. Palveluihin kuuluvat terveydenhuollon ammattilaisten antama ohjaus, neuvonta ja tarpeenmukainen psykososiaalinen tuki, kriisitilanteiden psykososiaalinen tuki sekä mielenterveyden häiriöiden tutkimus, hoito ja kuntoutus. Mielenterveyspalveluissa hoidetaan usein myös samanaikaiset päihdeongelmat.

Mielenterveyspalvelut koostuvat erilaisista terapiamuodoista, yksilö- perhe- ja verkostotapaamisista, testauksista, konsultaatioista ja erilaisten sovittujen lausuntojen antamisesta. Kotikuntoutukseen kuuluvat kotikäynnit, kuntoutus ja ohjaus arjen askareissa. Ohjausta, neuvontaa ja tukea annetaan myös lääkitysasioihin.

Hoitoon hakeutuminen ja asiakasmaksut

Mielenterveyspalvelujen pariin voi hakeutua ilman lähetettä oman terveysaseman vastaanoton kautta. Asiakas ohjataan hoidon tarpeen arvion perusteella tarvittavalle terveydenhuollon ammattilaiselle. Mielenterveyspalveluista ei peritä maksua.

Joutsa, Luhanka, Toivakka -alueen mielenterveyspalvelut

Alueella toimii sekä aikuisten että lasten ja nuorten psykiatrinen sairaanhoitaja, psykologi sekä konsultoitava psykiatri.

Keuruu, Multia, Petäjävesi -alueen mielenterveyspalvelut

Alueella toimii psykiatrisia sairaanhoitajia, mielenterveyshoitajia, depressiohoitaja, psykologeja sekä psykiatripalvelut. Keuruun mielenterveyspalveluja täydentävät:

Lisäksi Keuruun perhekeskus Valossa toimii  lasten ja nuorten psykiatrinen sairaanhoitaja.

Laukaa, Konnevesi -alueen mielenterveyspalvelut

Alueella toimii psykiatrisia sairaanhoitajia, depressiohoitaja, psykologeja sekä psykiatripalvelut. Lisäksi Laukaan hyvinvointi- ja perhekeskuksessa HyPe:ssä toimii  lasten ja nuorten psykiatrinen sairaanhoitaja.

Laukaan mielenterveyspalveluja tarjotaan:

Aikaa varatessa tulee painaa mieleen kummassa toimipisteessä vastaanotto sijaitsee.