Lääkärin vastaanotto

Lääkärin vastaanotto

Lääkärit pitävät avosairaanhoidon kiireetöntä sekä päivystysluontoista vastaanottoa kaikilla seututerveysekeskuksen terveysasemilla. Lääkärin vastaanotolle ohjaudutaan aina hoidon tarpeen arvioinnin kautta. Voit tehdä sähköisen ajanvarauspyynnön helposti ilman kirjautumista.

Lääkäri hoitaa sekä akuutti- että pitkäaikaissairauksia ja laatii niihin liittyviä lausuntoja ja todistuksia. Osalla lääkäreistä on koulutuksensa ja kokemuksensa pohjalta toimipaikkakohtaisia erityisvastuita, kuten astman, diabeteksen tai päihdeongelmien hoito. Soveltuvan koulutuksen suoritettuaan lääkärit voivat tehdä myös erikoistoimenpiteitä (esim. ultraäänitutkimus, rasitus-ekg, tähystys). 

Avohoidon maksut  riippuvat annettavasta hoidosta.

Omalääkäritoiminta

Vastaanotto toimii väestövastuuperiaatteella niin, että kullekin kuntalaiselle on nimetty omalääkäri tai sen sijainen. Omalääkärillä on kokonaisvaltainen vastuu alueensa väestön terveyden- ja sairaanhoidosta.

Kuntalaisia hoitavat vakituisessa virassa olevat omalääkärit on lueteltu kunkin vastaanoton yhteystiedoissa.

Lääkärin tehtäviin kuuluu

  • Sairauksien ja vammojen hoito ja ennaltaehkäisy
  • Hoidon kiireellisyyden arvioiminen (hoitajan ohella)
  • Ilta- ja viikonloppupäivystys
  • Hoito- ja kuntoutussuunnitelman laatiminen, tarvittaessa yhdessä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa
  • Lääkärinlausuntojen tekeminen
  • Kouluterveydenhuollon, neuvolan ja kotisairaanhoidon lääkärintyö
  • Kutsuntatarkastusten tekeminen