Lääkärin vastaanotto

Lääkärin vastaanotto

Lääkärit pitävät avosairaanhoidon kiireetöntä sekä päivystysluontoista vastaanottoa kaikilla Seututerveyskeskuksen terveysasemilla. Vastaanotto toimii potilaan tarpeeseen perustuvalla vastaanottomallilla, jossa on neljä hoitolinjaa:

 1. Yleisvastaanotto
 2. Päivystysvastaanotto
 3. Kansansairauksien vastaanotto
 4. Moniammatillinen vastaanotto

Kuntalaisia hoitavat vakituisessa virassa olevat lääkärit on lueteltu kunkin vastaanoton yhteystiedoissa.

Hoitoon hakeutuminen ja asiakasmaksut

Lääkärin vastaanotolle ohjaudutaan aina hoidon tarpeen arvioinnin kautta. Voit tehdä kiireettömän ajanvarauspyynnön sähköisesti ilman kirjautumista.

Avohoidon maksut riippuvat annettavasta hoidosta.

Lääkärin tehtäviin kuuluu

 • Sairauksien ja vammojen hoito ja ennaltaehkäisy
 • Hoidon kiireellisyyden arvioiminen (hoitajan ohella)
 • Ilta- ja viikonloppupäivystys
 • Hoito- ja kuntoutussuunnitelman laatiminen, tarvittaessa yhdessä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa
 • Lääkärinlausuntojen tekeminen
 • Kouluterveydenhuollon, neuvolan ja kotisairaanhoidon lääkärintyö
 • Kutsuntatarkastusten tekeminen

Osalla lääkäreistä on koulutuksensa ja kokemuksensa pohjalta toimipaikkakohtaisia erityisvastuita, kuten astman, diabeteksen tai päihdeongelmien hoito. Soveltuvan koulutuksen suoritettuaan lääkärit voivat tehdä myös erikoistoimenpiteitä (esim. ultraäänitutkimus, rasitus-ekg, tähystys).