Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on osa opiskeluhuoltoa yhdessä psykologi- ja kuraattoripalvelujen kanssa. Kouluterveydenhoitajat pitävät vastaanottoa kuntien oppilaitoksissa. 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tukee lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä aikuiseksi, joka arvostaa terveyttään, luottaa itseensä ja osaa tehdä terveyttä edistäviä valintoja. Kouluterveydenhuollon toimilla pyritään kaventamaan terveyseroja, ehkäisemään syrjäytymistä ja tukemaan oppilaita mahdollisissa riskitilanteissa moniammatillisen yhteistyön keinoin, yhteistyössä perheen ja koulun kanssa. 

Hoitoon hakeutuminen ja asiakasmaksut

Kouluterveydenhoitajan vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta koulukohtaisesti sovittuina vastaanottoaikoina. Koululääkärin vastaanottoa varten tehdään ajanvaraus terveydenhoitajan kautta. Vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat ja pitkäaikaissairauksiin liittyvät asiat hoidetaan oman terveysaseman vastaanotolla.

Opiskelijaterveydenhuollon terveydenhoitaja tapaa toisen asteen (esim. lukion) opiskelijat 1. opiskeluvuoden aikana ja mahdollinen lääkärintarkastus on 1. tai 2. opiskeluvuonna. Pojilla tähän sisältyy myös ennakkokutsuntatarkastus.

Tarkempia tietoja terveydenhoitajien toiminnasta saa omalta koululta tai seututerveyskeskuksen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yhteystiedoista.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia.

Lue lisää: Milloin kouluterveydenhoitajalle?
Lue lisää: Koululaisten terveystarkastukset