Aikuisten terveysneuvonta

Aikuisten terveysneuvonta

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen aikuisneuvoloissa tarjotaan täysi-ikäisille kuntalaisille luottamuksellista ja yksilöllistä aikuisten terveysneuvontaa.

Aikuisten terveysneuvonnan piiriin kuuluu muun muassa aikuisten seulontatutkimukset, terveystarkastukset ja rokotukset sekä aikuisneuvolan, diabetesneuvolan ja muistihoitajan palvelut. Muistihoitotyöstä voi lukea tarkemmin omalta sivultaan.

Hoitoon hakeutuminen ja asiakasmaksut

Aikuisten terveysneuvonnan palvelut toimivat ajanvarauksella. Ajan terveystarkastukseen, rokotussuunnitteluun, rokotukseen tai diabeteksen seurantakäynnille saa helpoiten varattua sähköisesti. Tarkemmat toimipistekohtaiset ajanvaraustiedot löytyvät neuvoloiden yhteystiedoista. Aikuisten terveysneuvontaa saa myös terveysasemien hoitajan vastaanotolta.

Aikuisneuvolassa työttömien, omais- ja perhehoitajien sekä 70-vuotiaiden terveys- ja hyvinvointitarkastukset sekä elämäntapaneuvonta ja -ohjaus (aiheina esim. liikunta, ruokavalio, painonhallinta) ovat maksuttomia. Hoidon piirissä olevan sairauden (esim. astma, verenpainetauti, diabetes) kontrollikäynnit ovat maksullisia hoitajakäyntejä.

Katso lisätietoja aikuisten terveysneuvonnan palveluista

Aikuisneuvola

Aikuisneuvolasta saa tukea oman terveyden hoitoon liittyvissä asioissa. Tällaisia ovat esimerkiksi elintapaohjaus (painonhallinta, tupakasta vieroitus),  pitkäaikaissairauksien ehkäisy ja seuranta sekä rokotukset.

Diabetesneuvola

Diabetesneuvolasta saa neuvontaa ja opastusta diabeteksen ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen ja hoitoon liittyvissä asioissa. Tarkoituksena on estää taudin puhkeaminen tai hidastaa jo diagnostisoidun taudin ja siihen liittyvien liitännäissairauksien kehittymistä.

Diabeetikot voivat lääkärin päätöksen mukaisesti olla oikeutettuja maksuttomiin hoitotarvikkeisiin.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että mitä lähempänä diabeetikon verensokeri-, kolesteroli- ja verenpainearvot ovat normaaliarvoja sitä vähemmän diabetes aiheuttaa hankalia lisäsairauksia kuten esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksia tai silmänpohja- ja munuaismuutoksia.

Influenssaokotukset

Kausi-influenssarokotukset annetaan pääsääntöisesti marraskuussa ilman ajanvarausta verkkosivuilla ilmoitetun aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti.

Matkailijan rokotukset

Matkalle lähtijän tulee hyvissä ajoin ennen matkaa ottaa yhteyttä oman terveysaseman aikuisneuvolaan tai hoitajan vastaanottoon rokotussuunnitelman laatimiseksi. Ajan saa helpoiten varattua sähköisesti. Koululaiset voivat ottaa yhteyttä oman koulun terveydenhoitajaan. Rokotuksia saa vain ajanvarauksella omalta terveysasemalta tai yksityiseltä palveluntarjoajalta.

Naisten seulontatutkimukset

Fimlab kutsuu kohdunkaulan syövän seulontatutkimuksiin eli joukkopapanäytteisiin kaikki 30–60 vuotiaat naiset viiden vuoden välein.

Mammografiaan, eli rintojen seulontatutkimukseen tulee kutsu jokaiselle 50–68-vuotiaalle naiselle kahden vuoden välein. Kaikki tutkimukseen osallistuneet saavat kirjeitse tutkimustuloksen kotiin.

Terveystarkastus (työttömät, omais- ja perhehoitajat, 70-vuotiaat)

Kaikilla työttömillä ja määräaikaistyöllistetyillä, omais- ja perhehoitajilla sekä 70-vuotta täyttävillä on oikeus terveydenhoitajan suorittamaan hyvinvointi- ja terveystarkastukseen sekä suuhygienistin suorittamaan suun terveystarkastukseen maksutta. Tavoitteena on edistää ko. asiakasryhmien hyvinvointia sekä tukea heidän terveyttään ja jaksamistaan.

Ikääntyvien ennaltaehkäisevään terveystarkastukseen kutsutaan samana vuonna 70 vuotta täyttävät henkilöt, jotka eivät ole säännöllisen kotihoidon piirissä tai laitoshoidossa. Omais- ja perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukseen lähetetään kutsukirje 2-3 vuotta omaishoitajana toimineille.

Ajan terveydenhoitajan suorittamaan terveystarkastukseen saa helpoiten varattua sähköisesti. Muistathan ennen terveystarkastusta täyttää terveyskyselyn sähköisessä asiointipalvelussa tai ottaa sen mukaan tältä sivulta tulostettuna ja täytettynä.

Terveystarkastukseen kuuluu muun muassa:

  • Terveyshaastattelu
  • Verenpainemittaus
  • Painon ja pituuden mittaus
  • Kuulon ja näön mittaus
  • Rokotusten tarkistaminen
  • Yksilöllisesti sovittavat laboratoriokokeet
  • Mahdollisuus saada aika terveyskeskuksen kuntoneuvolaan
  • Ohjeita elintapamuutoksen toteuttamiseen ja seurantaan
  • Suun terveystarkastukseen ohjaus

Tarvittaessa terveydenhoitaja ohjaa asiakkaan tarpeenmukaiseen hoitoon esimerkiksi lääkärin, fysioterapeutin, psykologin tai muun mielenterveystyöntekijän vastaanotolle.

Toivakassa 70-vuotta täyttävät kutsutaan yhteiseen terveyttä ja hyvinvointia käsittelevään infotilaisuuteen, jonka lopuksi osallistujille suoritetaan fyysisen toimintakyvyn arvio sekä tarjotaan mahdollisuus varata aika yksilötapaamiseen eri asiantuntijoiden vastaanotoille. Yksilötapaaminen toimii esitutkimuksena ajokortin uusimiseen vaadittavaa lääkärin tarkastusta varten, jolle saa ajan yksilötapaamisen yhteydessä.