Potilaspalaute

Potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvistä asioista voi antaa palautetta ottamalla suoraan yhteyttä kyseessä olevaan yksikköön puhelimitse, sähköpostitse tai käymällä siellä henkilökohtaisesti.

Palautetta voi antaa myös yksiköistä löytyvän paperilomakkeen tai sähköisen potilaspalautelomakkeen kautta.

Avaa sähköinen potilaspalautelomake

Huom!

  • Palautteeseen ei pidä liittää tarkempia potilas- tai henkilötietoja
  • Palautelomakkeilla ei voi perua varattua hoito- tai tutkimusaikaa
  • Palautelomakkeella ei voi tilata esim. omia potilasasiakirjoja tai lokirekisteritietoja
  • Palautteen voi antaa nimettömänä tai omalla nimellä. Jos haluat palautteeseesi vastauksen, jätäthän yhteystietosi palautelomakkeessa osoitettuun kohtaan

Palautteen käsittely

Lähettämäsi palaute ohjautuu yksikön palautteenkäsittelijälle. Käsittelemme palautteet täysin luottamuksellisesti ja niihin pyritään vastaamaan aina mahdollisimman pian. Loma-aikoina palautteiden käsittely ja niihin vastaaminen voivat toisinaan hieman viivästyä.

Jos palautteen aiheena ollut asia ei ratkea kyseessä olevan yksikön esimiehen kanssa keskustelemalla, asiasta voi tehdä hoitoon tai kohteluun liittyvän muistutuksen tai kantelun.

Hoitoa koskevissa ongelmatilanteissa sekä muistutusten ja kanteluiden tekemisessä potilaita ja läheisiä auttaa seututerveyskeskuksen potilasasiamies.