Itsehoito-ohjeita

Itsehoito-ohjeita

Omat valinnat ja elintavat vaikuttavat merkittävästi terveyteen ja hyvinvointiin sekä sairauksista toipumiseen. Ne ovat olennaisia myös terveysongelmien ennaltaehkäisyssä.

Keski-Suomen seututerveyskeskukselta saat tarvittavaa ohjausta ja tärkeää terveystietoa, mutta  voit tutustua erilaisiin itsehoitokeinoihin myös omatoimisesti. Alla on koottu materiaalia, joka neuvoo oman terveyden edistämisessä.

Klinik.fi

Klinik.fi

Vastauksia terveyshuoliin.
Klinik on verkkopalvelu, joka auttaa tunnistamaan ja hoitamaan erilaisia oireita sekä löytämään sopivimman terveysasiantuntijan luo tilanteessa kuin tilanteessa. Klinik-palvelussa lääketieteellinen tieto on luotettavaa mutta samalla myös helppoa ymmärtää. Klinik on kehitetty vastaamaan jokapäiväiseen tarpeeseen; saada vastauksia mieltä askarruttaviin terveyskysymyksiimme. Klinik-verkkopalvelun sisältö on laadittu käyttäjien, lääkärien ja muiden terveyden asiantuntijoiden yhteistyönä.

Omahoitopolut.fi

Testaa oletko terveellä polulla.
Omahoitopolut.fi on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuottama verkkopalvelu, joka tarjoaa luotettavaa tietoa ja testejä terveydestä ja hyvinvoinnista. Omahoitopolut on jaettu neljään eri aiheeseen: Lasten terve kasvu, Päihteet ja mielenterveys, Sydän- ja verisuonisairaudet + diabetes ja muistisairaudet sekä Ikäihmisten toimintakyky.

Duodecim Terveyskirjasto

Luotettavaa tietoa terveydestä.
Terveyskirjasto tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä ja sairauksista jokaisen suomalaisen ulottuville. Tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan terveydenhuollon ammattilaisen antamaa henkilökohtaista informaatiota vaan täydentämään sitä. Sisällöt täydentyvät ja kehittyvät jatkuvasti uusien päivitysten myötä.

Itselääkitys (Käypä hoito -suositus)

Turvallista itselääkintää.
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Suosituksissa käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Itselääkityksen Käypä hoito -suosituksissa kerrotaan kuinka itselääkityksellä voidaan hoitaa monia sairauksia tai oireita turvallisesti. Itselääkityksen tulee kuitenkin olla lyhytaikaista.

Terveeksi kotikonstein -opas, pdf (430 Kt)

Hoida alkavia oireitasi kotona.
Keski-Suomen seututerveyskeskuksen omahoito-opas esittelee tavallisimpia kotona hoidettavien tapaturmien, sairauksien ja niiden oireiden omahoito-ohjeita. Oireiden alkuvaiheessa niitä voidaan lievittää ja ne voivat jopa kokonaan kadota kotikonstein. Opas myös kertoo, milloin on syytä ottaa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.