Potilaalle

Ihmisläheistä terveydenhuollon lähipalvelua

Näille potilaalle suunnatuille sivuille on koottu monipuolisesti tarpeellista tietoa kaikista Keski-Suomen seututerveyskeskuksen tarjoamista palveluista, sähköisistä asiointimahdollisuuksista sekä potilaan oikeuksista ja mahdollisuuksista vaikuttaa itse omaan terveyteensä.

Sivuilta löytyy myös selkeitä itsehoito-ohjeita monien vaivojen tai sairauksien omatoimiseen hoitoon.