Potilaalle

Ihmisläheistä terveydenhuollon lähipalvelua

Näille potilaalle suunnatuille sivuille on koottu monipuolisesti tarpeellista tietoa kaikista Keski-Suomen seututerveyskeskuksen tarjoamista palveluista, sähköisistä asiointimahdollisuuksista sekä potilaan oikeuksista ja mahdollisuuksista vaikuttaa itse omaan terveyteensä.

Sivuilta löytyy myös monenlaista tietoa terveydestä sekä ohjeita vaivojen omatoimiseen hoitoon.