Potilaalle

Ihmisläheistä terveydenhuollon lähipalvelua

Oheen on koottu monipuolisesti potilaalle tarpeellista tietoa kaikista Keski-Suomen seututerveyskeskuksen tarjoamista palveluista sekä potilaan oikeuksista ja mahdollisuuksista vaikuttaa itse omaan terveyteensä.

Sivustolta löytyy myös selkeitä itsehoito-ohjeita monien vaivojen tai sairauksien omatoimiseen hoitoon.